HFDP Detectives – Tine Lindeboom en Nijtap

In de afgelopen zomer is HFDP twee keer gevraagd om te helpen bij historisch speurwerk over de volgende onderwerpen:

Tine Lindeboom

De eerste vraag kwam binnen via dorpsgenoot Johan Kuiper, kenner van met name de luchtoorlog gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij was benaderd door een Amerikaanse onderzoeker, Bruce Bolinger. Deze had aan een gebouw van een US-veteranen een muurplaat ontdekt. Die is gewijd aan Tine Lindeboom, in verband met haar hulp aan bemanningsleden van gestrande bommenwerpers. Een gezin Lindeboom, waaronder dochter Trijntje, emigreerde in 1928 van Luchtenveld onder Houtigehage naar Californië USA. Tine keerde terug naar Friesland stapte met de zeeman Age Salverda in de huwelijksboot. Ze kregen een zoon, Willem. De Tweede Wereldoorlog barstte los. Age op zee en moest daar blijven. Tine en Willem kwamen aan de Folgerster Loane te wonen, waar ze betrokken raakte bij een vluchtlijn van bemanningsleden van neergestorte bommenwerpers. Ze werd begin 1945 door de Duitsers opgepakt en in een concentratiekamp gezet. Gelukkig overleefde ze die hel. Kort na de oorlog scheidde ze van Age Salverda. Wat dat interessant maakt voor de HFDP? Welnu, Tine Lindeboom trouwde in 1946 met ‘onze’ dokter Johannes Siebinga. Haar precieze rol in het verzet wordt nu in zowel Nederlandse archieven als in die van de VS verder uitgeplozen.

Café Nijtap was omstreeks 1938 een dekstation. Foto: Kielstra & Kielstra, 2001.

Café Nijtap was omstreeks 1938 een dekstation. Foto: Kielstra & Kielstra, 2001.

Nijtap

De tweede nog lopende uitzoekklus gaat over het aloude en befaamde café Nijtap. De eigenaar van de huidige ’Kakelhof’ heeft aan de freelance journaliste Janneke Donkerlo (die tijdelijk in Wijnjewoude woont) gevraagd om een boekje te schrijven over de historie van herberg / café/ restaurant Nijtap. Het belang van HFDP (en heel Opeinde) hierbij: dit is een mooie gelegenheid de geschiedenis van “Nijtap”uit te zoeken en vast te leggen. De schrijfster heeft al met een aantal van de vroegere exploitanten gesproken, maar hoe meer verhalen en informatie hoe beter. Daarom wil ze graag met mensen spreken, van beide kanten van de tapkast, dus zowel ‘kastelein’ als klant. Wie een verhaal weet: bel Janneke Donkerlo op 06 26 898 775. Ook foto’s zijn van harte welkom.

Wie meer weet over Tine Lindeboom en/of Nijtap, graag even contact opnemen met een van de HFDP-bestuursleden. En… wordt vervolgd!

7 november: LV en Henk de Vries

Henk de Vries

Henk de Vries

Over iets meer dan twee maanden, op maandag 7 november, staat de najaars-ledenvergadering van de HFDP gepland: noteer dat alvast maar in uw agenda.

Temeer omdat na het officiële deel van deze avond Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, komt spreken in De Wringe. De Vries komt uit Drachtster Compagnie, staat sinds 2011 aan het roer van de Friese natuurbeschermingsorganisatie en is opgeleid als landschapsecoloog. Meer informatie over het programma voor deze avond volgt in de loop van oktober.

Reprise: historische wandeling door het Opeinder landschap

Artikel DvhN en LC 18-6-16

Zo halverwege juni 2016 stonden Opeinde en de Histoaryske Feriening de Pein in de schijnwerpers in de zaterdagbijlages van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. Heel Noord-Nederland kon in een paginabreed artikel van journalist Paul Straatsma lezen over de geschiedenis van het dorp Opeinde en het omliggende landschap. Straatsma ging daarvoor op pad met Wessel van Vliet, lid van de HFDP en één van de gidsen gedurende de twee landschapsexcursies die het afgelopen jaar werden georganiseerd: die in de Binnenleijen en de Peinder Mieden. Beide gebieden worden in het krantenartikel besproken, zowel vanuit de historie als de actualiteit.

Het krantenartikel leest u hier in PDF terug.

De precieze route van de ruim 9 kilometer lange wandeling is hieronder afgebeeld. Ook voor in de naderende herfst bevelen we dit historische ‘blokje om’ namelijk van harte aan!

Landschapshistorische wandeling Opeinde

Nog één keertje Bernebrêge

435F8BBC222AB6F49939D1C6C802FF74Met ingang van het nieuwe schooljaar verandert er veel voor de basisscholen in. o.b.s. De Bernebrêge, c.b.s it Maitiidslibben en de c.b.s Gieluorde in De Tike gaan op in één samenwerkingsschool. De kinderen van de Bernebrege krijgen een plekje in het gebouw aan de Healwei. Die nieuwe school krijgt een nieuwe naam: de Leister Igge. Hierover op deze website binnenkort meer. Het gebouw aan de Tuskenwegen wordt leeg gemaakt.

Samen met de Histoaryske Feriening De Pein heeft de Bernebrêge een kleine tentoonstelling ingericht met oude en rnieuwere (klasse)foto’s, video-beelden van schoolactiviteiten, schoolmaterialen en leermethodes van toen en nu, weloude wandplaten van Jetses, enz. enz. enzovoort. Dat alles is te bekijken in het gebouw van de Bernebrêge aan de Tuskenwegen in Opeinde, op zaterdag 9 juli 2016 tussen 10.30 en 17.00 uur.

Laatste kans – zegt het voort!

Update: bekijk hier de foto’s die Jaap de Vries heeft gemaakt van de tentoonstelling.

Oudere berichten «