feb 18 2018

Lezing door de SMAMF op 9 maart

Vrijdag 9 maart 2018 om 20.00 uur komen namens stichting SMAMF (Stichting Missing Airman Memorial Foundation) de heren Douwe Drijver, Alexander Tuinhout en Hans Groeneweg in Dorpshuis De Wringe een lezing verzorgen. De Stichting verricht al tientallen jaren historisch onderzoek naar de luchtoorlog boven Friesland. Recent zijn zij betrokken geweest bij de berging van de Lancaster R5682. Het vliegtuig werd in de nacht van 4 op 5 september 1942 geraakt door Duits luchtafweergeschut en neergehaald door een Duitse nachtjager, de Messerschmitt BF110, die opgestegen was van Fliegerhorst Leeuwarden. Het vliegtuig stortte neer in het natuurgebied ‘De Alde Faenen’ bij Earnewâld.

Ons lid Max Veenstra (ook actief bij deze stichting) was ook het een en ander aan de weet gekomen, o.a. dat het neergeschoten vliegtuig voor de crash haar bommen heeft laten vallen nabij Garyp. Uit dank voor de bijdrage van Max boden zij als tegenprestatie aan om naar Opeinde te komen om voor onze leden en andere belangstellenden een lezing te houden over hun boeiende werkzaamheden en bijzondere vondsten.

Voor de pauze vertellen de heren over de Fliegerhorst en na de pauze m.n. over boven genoemd vliegtuig. Uiteraard hebben zij ook informatie over de vliegtuigen die bij Opeinde zijn neergestort.

Opgave

Eerdere lezingen van de stichting trokken volle zalen; we verwachten derhalve dat voor deze lezing de nodige belangstelling (ook van buiten Opeinde!) zal bestaan.

Daarom stellen we de leden van HFDP als eersten in de gelegenheid om toegangskaarten aan te vragen (want vol = vol). Leden (en hun partners) kunnen vóór maandag 19 februari 2018 hun toegangskaart bestellen tegen ledenprijs (€ 3,50 per persoon, inclusief 2x koffie/thee). Vanaf maandag 19 februari zijn de dan nog resterende toegangskaarten ook voor niet-leden (€ 6,00 per persoon, incl 2x koffie/thee) te bestellen.

Kaarten (leden en niet-leden) te bestellen bij: secretaris Sjouke van der Heide, Hegedykje 23, via e-mail bestuur@hfdepein.nl of (na 18.00 uur) op telnr 0512-371696.

feb 18 2018

Nieuwsbrief nr. 11 online, met aankondiging lustrumviering!

Nieuwsbrief nr. 11 is online, waarin het HFDP-bestuur u wil informeren omtrent onder meer de volgende onderwerpen:

  • Lezing SMAMF vrijdagavond 9 maart
  • Ledenvergaderingen vrijdagavond 13 april en maandagavond 12 november
  • Viering Lustrum (5 jarig bestaan) HFDP zaterdagmiddag 6 oktober 2018
  • Andere noemenswaardige onderwerpen.

Klik hier om de PDF te openen en te downloaden: Nieuwsbrief HFDP nr. 11 – februari 2018.

okt 30 2017

Ledenvergadering najaar 2017 – maandag 6 november

Aanstaande maandag 6 november 2017 staat de najaarsledenvergadering van de Histoaryske Feriening De Pein op de agenda in dorpshuis De Wringe. Leden hebben voor deze vergadering een uitnodiging ontvangen.

Naast enkele meer formele vergaderpunten, staan die avond o.a. de volgende inhoudelijke onderwerpen op de agenda:

  • Huisvesting HFDP, nu het gebruik van ons ‘Einenêst’ aan de Kommisjewei per 1 november stopt;
  • Het idee van het Dorpsbelang om een Dorpsarchief in te richten in het dorpshuis.
  • De prille ideeën voor het realiseren van een permanente archeologische expositie met de vondsten van Johannes Siebinga

Deel van de tentoonstelling van het Fries Landbouwmuseum op de huidige locatie, in Earnewâld. Op de foto een aardappelpootmachine.

Na de pauze zal de directeur van het Fries Landbouwmuseum, dhr. Henk Dijkstra, een presentatie geven over het (nieuwe) Fries Landbouwmuseum. Voorjaar 2018 zal het Fries Landbouwmuseum zijn deuren openen in een monumentale boerderij nabij Werpsterhoek onder Goutum. Een van de ideeën bij de nieuwe inrichting is om te laten zien hoe de agrarische bedrijfsvoering in onze omgeving in de loop van decennia is veranderd en wat daarvan de invloed is geweest op De Pein. Het museum wil HFDP graag inschakelen bij de inrichting van dat deel van de tentoonstelling. De heer Dijkstra zal dat in onze ledenvergadering verder toelichten. Het bestuur heeft al een aantal leden bereid gevonden om eventueel mee te werken. Mogelijk dat er n.a.v. de presentatie op deze avond nog meer leden met een bepaalde (agrarische) deskundigheid kunnen worden ‘ontdekt’ en die bereid zijn om hun kennis te delen met de heer Dijkstra.

Graag tot 6 november!

sep 25 2017

Cultuurhistorisch jaar 2017 – najaarskalender

Het cultuurhistorische jaar 2017 staat in onze gemeente in het teken van het thema ‘Roerige Tijden’. De uitleg hierbij is de volgende:

Het cultuurhistorisch jaar 2017 is alweer het zesde op rij dat Smelne’s Erfskip en gemeente organiseren. Bij het zoeken naar een thema is geprobeerd aansluiting te vinden bij Dada en De Stijl waarvoor in 2017 veel aandacht is. Het tegendraadse dat terugkomt in beide stromingen was aanleiding om te onderzoeken hoe tegendraads Smallingerland in het verleden was. De aanwezige onrust, de opstand het verzet en de veranderingen waren aanleiding om het jaar de titel ‘Roerige tiden yn Smellingerlân’ te geven.

Bron: www.smallingerland.nl

De cultuurhistorische stichting in Smallingerland – Smelne’s Erfskip – heeft een overzicht gemaakt van de activiteiten in het restant van het cultuurhistorische jaar, die in de verschillende dorpen worden georganiseerd. Van lezingen en concerten tot een busexcursie en een discussieavond.

Via deze link kunt u het activiteitenoverzicht raadplegen.