Nog één keertje Bernebrêge

435F8BBC222AB6F49939D1C6C802FF74Met ingang van het nieuwe schooljaar verandert er veel voor de basisscholen in. o.b.s. De Bernebrêge, c.b.s it Maitiidslibben en de c.b.s Gieluorde in De Tike gaan op in één samenwerkingsschool. De kinderen van de Bernebrege krijgen een plekje in het gebouw aan de Healwei. Die nieuwe school krijgt een nieuwe naam: de Leister Igge. Hierover op deze website binnenkort meer. Het gebouw aan de Tuskenwegen wordt leeg gemaakt.

Samen met de Histoaryske Feriening De Pein heeft de Bernebrêge een kleine tentoonstelling ingericht met oude en rnieuwere (klasse)foto’s, video-beelden van schoolactiviteiten, schoolmaterialen en leermethodes van toen en nu, weloude wandplaten van Jetses, enz. enz. enzovoort. Dat alles is te bekijken in het gebouw van de Bernebrêge aan de Tuskenwegen in Opeinde, op zaterdag 9 juli 2016 tussen 10.30 en 17.00 uur.

Laatste kans – zegt het voort!

Terug in de tijd in de Peinder Mieden

Landschapsexcursie - 4 juni 2016

De grondboring, gedegen uitgevoerd door Laurens Reitsma (foto: Gerda van Os).

Vorige week maakte een ploegje van bijna twintig belangstellenden een rondgang door de landerijen ten zuiden van de ijsbaan. Tijdens deze wandelexcursie, georganiseerd door de Histoaryske Ferieing De Pein, verhaalden de drie gidsen die meeliepen over de geschiedenis van de Peinder Mieden. Laurens Reitsma focuste zich op de opbouw van de ondergrond en de vorming van het land gedurende de laatste ijstijden. Een verhaal dat enige verbeeldingskracht vergt, maar wat hij als ervaren docent heel dichtbij de luisteraar wist te brengen. Door middel van een grondboring bewees Laurens dat Opeinde op met dekzand bedekte keileemgrond ligt: het Drents-Friese keileemplateau tot zo’n 150.000 jaar geleden ontstond in de Saale-ijstijd.

Iets later die ochtend waren het Wessel en René die het cultuurlandschap ontleedden. Ze gingen in op de eerste ontginningen en nederzettingen in de Middeleeuwen, de elzensingels die het gebied tot onderdeel van de Noardlike Fryske Wâlden maken, het Opeinde Kanaal en de zandwinning ten zuiden van Opeinde. Het landschap, zo leerde de excursie, is zowel onder invloed van natuurlijke krachten als door toedoen van de mens al eeuwenlang in ontwikkeling. Vandaag de dag kun je met een geoefend oog talloze lees- of littekens herkennen die deze geschiedenis van het landschap verklappen. Het meteorologische decor koe wol minder – zon en een strakblauwe lucht – en had mooie plaatjes tot gevolg.

lpm

Bekijk hier de foto’s gemaakt door Gerda van Os.

Bekijk hier de foto’s op de Facebookpagina van Doarpskrante ‘it Brechje’.

Landschapsexcursie door de Peinder Mieden

Banner landschapsexcursie 2016De Peinder Mieden is sinds kort de benaming van de landerijen tussen Opeinde en het Drachtster industrieterrein De Haven. Het is vooral de toekomst van dit coulisselandschap die de afgelopen jaren in de belangstelling staat. Tijdens de landschapsexcursie die Histoaryske Feriening De Pein (HFDP) op zaterdag 4 juni organiseert staat echter de historie van de streek centraal.

Drie gidsen leiden u op deze zaterdagmorgen al wandelend door het gebied en leren u de landschapsgeschiedenis van de Peinder Mieden ‘lezen’: Laurens Reitsma (oud-aardrijkskundedocent), René Hogendijk (bekend van deze website) en Wessel van Vliet (pas afgestudeerd als landschapshistoricus). Zij vertellen u onder andere over de vorming van het reliëf en de bodem in de ijstijden, het in de middeleeuwen ontstane coulisselandschap, de rol van de Burmaniasloot en de Kletten in de turfhandel, de aanleg van het Opeinde Kanaal, de winning van zand in het gebied en de invloed van het oprukkende Drachten. Ook staan we stil bij de geruchten over een voormalig kerkhof nabij de ijsbaan, waarvan mogelijk nog resten te vinden zijn in de bodem.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk donderdag 2 juni opgeven voor deze excursie door te mailen naar website@hfdepein.nl of te bellen met 06-81954373 (Wessel van Vliet). De kosten bedragen €4, leden van de HFDP betalen €3. We verzamelen op 4 juni om 8.45 uur bij het ijsbaangebouw aan de Hegewei, naast nummer 15. De wandeltocht duurt tot uiterlijk 11.30, met daarna mogelijkheid om koffie of thee te drinken en na te praten in het ijsbaangebouw.

Terugblik op de dodenherdenking van 2016

In grut tal minsken, âlder én jonger, hat tsjuge west fan in passende betinking fan de slachtoffers fan de Twadde Wrâldkriich, wylst ek omtinken jûn is oan de Nieuw Guinea-militairen.

De foarsitter fan de Betinkingskommisje De Pein, Henk Postma, hie syn taspraak ynrjochte op it lanlike tema “De vrijheid omarmd”.  Yn syn yn it Nederlânsk sprutsen rede – doel is de taspraak om it jier yn it Nederlânsk en it Frysk te hâlden –  komme in tal wichtige saken oan de oarder.

Foto: Jaap de Vries

Foto: Jaap de Vries

Henk Postma citeerde de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keiler – die zijn ouders in Auschwitz verloor – over de verleiding om de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden. “Voordat je het weet verruw je, laat je de haat de vrije teugel en word je tenslotte gelijk aan wie eerst je agressor was.”

De spreker wees erop, dat niet alleen tijdens WO2 maar ook vandaag de dag  wrede en autoritaire groeperingen zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord. Zestig miljoen mensen zijn op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog.

Nederland heeft lang geleden de verdragen ondertekend waarin de rechten van de mens zijn vastgelegd.  We wisten heel goed dat het niet om een enkeling ging. We wisten dat vluchtelingen schoksgewijs en in grote aantallen kunnen komen. Natuurlijk beseften we dat. We waren het volledig eens met die verdragen, met open ogen. Waarom? De reden was tijdloos. Bepaalde gebeurtenissen uit het verleden mogen zich niet herhalen. Daarom kunnen de rechten van de mens niet verouderd. zijn. Ze gelden voor iedereen en altijd.

Herdenken is nodig om het vervagen van de geschiedenis tegen te gaan. Daarom  staan we hier nu bij deze monumenten, onze monumenten. Van de acht plaatsgenoten, gestorven door toedoen van een gewelddadig en misdadig regiem, staan de namen voor altijd gebeiteld in het gedenkmonument ‘Opdat wy net ferjitte’. Vier Britse en zes  Amerikaanse omgekomen bemanningsleden van neergeschoten vliegtuigen eren we met het monument ‘Freonen foar altyd – Friends for ever’, sa memorearre de foarsitter fan de Betinkingskommisje.

IMG_0756 IMG_0753 IMG_0751

Jan Marten de Vries en Anneke Robbertsen de Vries, bern fan Durk de Vries (in broer fan de op it monumint neamde Jan en Marten de Vries), hawwe tegearre mei Lars Kootstra en Femke Wiersma fan It Maitiidslibben in krâns pleatst. Dat dienen ek Jarno de Vries en Jörn Witveen fan De Bernebrêge, yn’e mande mei Jan Bijlsma dy’t tagelyk ek de militairen fertsjintwurdige dy’t yn 1962 de Nederlânske misje yn Nieuw-Guinea foarmen.

Amber Stel en Tynke Wierda fan De Bernebrege en Annabaukje Jacobi fan It Maitiidslibben droegen kreas gedichten foar, wylst de musikale bydragen fan de manlju en froulje fan it korps in passende toan joegen oan de plechtichheid.

De Betinkingskommisje presintearre De Pein in 4 maaie-betinking dy’t yndruk makke.

Oudere berichten «