7 results for kletten

Wegwijzer #7 – De Kletten

Al op de oudste kaart van de grietenij Smallingerland, die in de atlas uit 1664 van Chr. Schotanus, komt het buurtschapje De Kletten voor, onder de klokslag van Opeinde. Er staan nu nog slechts vier woningen, maar dat is in het verleden anders geweest. Omdat er destijds een opslagplaats lag voor de afvoer van turf, …

Continue reading

Landschapsexcursie door de Peinder Mieden

De Peinder Mieden is sinds kort de benaming van de landerijen tussen Opeinde en het Drachtster industrieterrein De Haven. Het is vooral de toekomst van dit coulisselandschap die de afgelopen jaren in de belangstelling staat. Tijdens de landschapsexcursie die Histoaryske Feriening De Pein (HFDP) op zaterdag 4 juni organiseert staat echter de historie van de …

Continue reading

Wegwijzer #8 – Nijtap

In de vorige Wegwijzer bespraken we het ooit zo levendige buurtschap De Kletten, waar destijds zelfs een herberg was gevestigd: “De Witte Windhond”. Toen de Hegewei als verbindingsroute minder belangrijk werd verplaatste het café noordoostwaarts, naar Nijtap. Op de T-splitsing van de toenmalige Lijkweg (nu de Kommisjewei) met de Rydwei naar Rottevalle kwam de nieuwe …

Continue reading

Dorpsatlas #7 – Topografische Militaire Kaart

In de periode 1850-1864 is de topografie van heel Nederland voor het eerst gedetailleerd in kaart gebracht. Deze Topografische Militaire Kaart (TMK, schaal 1:50.000) is daarmee een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse cartografie én, zoals de naam aangeeft, geschikt voor onder andere militaire doeleinden. Tegenwoordig geeft de TMK een uniek inkijkje in het …

Continue reading