Nieuwsbrief 4 online

De vierde nieuwsbrief in het bestaan van de Histoaryske Feriening, oorspronkelijk gepubliceerd op 7 november 2014, is nu ook online in te zien. Kijk daarvoor in het Verenigingsmenu onder het subkopje ‘Nieuwsbrieven’.

HFDP-boekenkraam op Midwinterfair

De Histoaryske Feriening presenteert zich op de Midwinterfair 2014 – aanstaande zaterdag 13 december – met een historisch verantwoorde boekenkraam. Onder andere het standaardwerk ‘Tussen Leijen en Legauke’, een rijke historische beschrijving van het dorp Opeinde geschreven door wijlen Harm Kielstra, zat ter verkoop worden aangeboden voor €7,50 per stuk. Ook zijn er zaterdag de 13e DVD’s te verkrijgen à 10 euro per exemplaar. Graag tot ziens op de Midwinterfair (meer informatie over deze fair staat op de site van het dorpsbelang).

Nabestellen dorpsfilm – €10 per stuk

Op de agenda van de najaarsledenvergadering van 24-11-2014 stond naast het vaststellen van het Beleidsplan, Activiteitenplan 2015 en Huishoudelijk Reglement o.a. ook: de vertoning van de film uit 1966 over De Pein met ingesproken de namen.

Voorafgaande aan de vertoning blikte voorzitter Geke van Boekel – Bergsma nog even terug naar de start van het ‘filmproject’: “Wat was de vertoning in januari van dit jaar een succes. Twee keer een volle zaal. Maar het leek wel een 30-jaren film : ‘stom’. ‘Dat soe oars’. Laurens Reitsma was spreekstalmeester die middagen in januari. Hij wist vele namen. Een kleine club ging inventariseren en dacht dat het zoeken van de namen een aantal weken in beslag zou nemen. ‘No, dat kaam oars’.

Sherlock Holmes zou nog wat van deze groep kunnen leren. Wat een speurwerk is er verricht. De film is nu met recht een dorpsdocument geworden. Bijna iedereen is geïdentificeerd. Bijna,.. op een enkeling na. Zonder een stuwende motor was dit nooit gelukt. Hulde aan Peter Terpstra!

Uitreiking DVD Peter

Onder luid applaus krijgt Peter met dankzegging uit de handen van Geke het eerste exemplaar overhandigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ook hulde aan Ypie Heida – Douma en Laurens Reitsma, die de film precies op tijd, ja doe dat maar eens, met hun mooie stem de namen bij de beelden geven

Uitreiking DVD Laurens en Ypie

Als tweede krijgen Laurens en Ypie – ook onder luid applaus – een exemplaar voor al hun werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste oplage van 150 stuks is bij dit schrijven al zo goed als uitverkocht. Omdat er nog steeds nieuwe aanvragen binnenkomen wordt overwogen om – bij voldoende aanvraag – nog een 2e serie te bestellen. Uw kans om ook nog in het bezit te komen van de unieke dorpsfilm op dvd.

IMG_0008NABESTELLING: Geef uw bestelling – zo mogelijk nog voor eind 2014 – door aan een bestuurslid, aan het secretariaat (zie ‘contact‘) of per e-mail aan: bestuur@hfdepein.nl (met vermelding van: het aantal dvd’s, naam, adres en telnr.). De kosten: € 10,00 per dvd, te betalen bij aflevering.

 

ALV november 2014: beleidsplan en HR vastgesteld

Tijdens de jongste algemene ledenvergadering op maandag 24 november 2014, welke een grote opkomst kende, werden een aantal aan de leden voorgelegde beleidsstukken unaniem vastgesteld. Het betreft het Beleidsplan 2015-2017, het Huishoudelijk Reglement en het Activiteitenplan 2015. De documenten zijn hier te raadplegen onder het kopje ‘beleidsdocumenten’.