Open Monumentendag ’14 – programma!

Op zaterdag 13 september is het in heel Nederland Open Monumentendag. Op verzoek van Smelne’s Erfskip doen ook de dorpen Opeinde, Nijega en de Tike mee. De HFDP, de historische kring in De Tike en het dorpsbelang van Nijega staken de handen ineen en hebben een gevarieerd en interessant programma in elkaar gedraaid langs de gemeentelijke en rijksmonumenten in de drie buurdorpen.

Bij deze willen we iedereen van harte uitnodigen om op zaterdag de 13e een bezoek te brengen aan één of meer van de drie dorpen! Deelname is kosteloos.

Ook elders in Smallingerland zijn er op de Open Monumentendag activiteiten, op de site van Smelne’s Erfskip vindt u een overzicht.

Het programma op zaterdag 13 september 2014.

Het programma op zaterdag 13 september 2014.

Gewijzigd secretariaat

Al vrij snel na de ledenvergadering op 31 maart 2014 werden de portefeuilles opnieuw verdeeld. Inmiddels zijn de taken volledig overgedragen en dus kunnen ze aan de grote klok.

De nieuwe secretaris is Sjouke van der Heide, hij neemt daarmee de taken over van Peter Terpstra die als ‘lid’ in het bestuur actief blijft. Het contact met de HFDP gaat via het secretariaat, dat nu de volgende gegevens heeft:

[important]Sjouke van der Heide, Hegedykje 23, 9218 RD, Opeinde. Telefoon: 0512-371696. Email: bestuur@hfdepein.nl.[/important]

Ook het penningmeesterschap is van houder gewisseld. Evert Meijer neemt die functie over van Jan Bijlsma, laatstgenoemde wordt ‘lid’ binnen het bestuur. De gewijzigde functieverdeling vindt u terug op de pagina Bestuur.

Dorpsfilm uit 1966 nog altijd te bestellen

Een screenshot uit de te verschijnen dorpsfilm: Opeinde in het jaar 1966.

Een screenshot uit de te verschijnen dorpsfilm: Opeinde in het jaar 1966.

Interesse in de dorpsfilm uit 1966, welke de HFDP momenteel gereedmaakt en in het najaar zal worden verstrekt? Bestel hem nu via de mail voor een bedrag van €8,50.

Continue reading

Harm Kielstra, 1927 – 2014

Ons bereikte het bericht dat Harm Kielstra op vrijdag 15 augustus jongstleden is overleden op 86-jarige leeftijd. Harm – geboren en getogen Peinder – werd geboren op de Legauke als boerenzoon en was in zijn actieve leven zelf boer.

Dhr. Kielstra leverde een grote bijdrage aan de geschiedschrijving over het dorp Opeinde door een aantal gerespecteerde boeken te schrijven en een rijke verzameling aan documenten en voorwerpen op te bouwen. In wezen deed hij hiermee al decennialang dat wat de Histoaryske Feriening zich pas ruim één jaar ten doel stelt: waken over het historisch erfgoed van het dorp en het overdragen en opdoen van kennis hierover.

Het bestuur wenst de familie sterkte met het verwerken van dit verlies.

Harm Kielstra 1927-2014