Versterking bestuur op eerste ALV

Op maandag 31 maart vond de allereerste algemene ledenvergadering van de Histoaryske Feriening De Pein plaats in dorpshuis De Wringe. Het oprichtingsbestuur deed verslag van het oprichtingsjaar van de vereniging, 2013. Een jaar waarin veel van de fundamenten werden gelegd waarop in de nabije toekomst een bloeiende en actieve historische vereniging kan gaan verrijzen. Ook werd er teruggekeken op de eerste formele activiteit van de HFDP aan het begin van dit jaar: de twee succesvolle vertoningen van de dorpsfilm uit 1966 waarop in totaal zo’n 250 mensen afkwamen.

Een sfeerimpressie van de eerste ledenvergadering van de HFDP op 31 maart j.l.

Een sfeerimpressie van de eerste ledenvergadering van de HFDP op 31 maart j.l.

Natuurlijk kwamen ook de financiële zaken aan bod en aan het einde van de bijeenkomst werd de website officieel onthuld. Het zittend bestuur werd daarnaast officieel gekozen door de vergadering. Ten opzichte van het oprichtingsbestuur waren er enkele wijzigingen in de besturende bemanning. Wessel van Vliet was vanwege studieredenen niet herkiesbaar. Het bestuur werd aangevuld in de persoon van Peinders Evert Meijer en Sjouke van de Heide. Beiden veel succes de komende tijd!

Sjoerd de Boer vertelt op de ledenvergadering over genealogie

Sjoerd de Boer vertelt op de ledenvergadering over genealogie

De vergadering werd afgesloten met een boeiende lezing door Sjoerd de Boer. Sjoerd vertelde over de ins en outs van genealogie. En dan niet alleen wat dat woord betekent, maar ook hoe stamboomonderzoek in z’n werk gaat en hoe je als beginnend geïnteresseerde je weg vindt in die wereld van de archieven. Binnenkort wordt er op deze website een speciale pagina ingericht over genealogie, met daarop onder andere Sjoerd z’n bruikbare uitleg. Ook werd er geopperd om genealogie-inloopavonden te organiseren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

De notulen van de ALV worden te zijner tijd aan de leden kenbaar gemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief.

Smelne’s Erfskip: lezing over de tram

Smelne's ErfskipSmelne’s Erfskip, de cultuurhistorische vereniging van de gemeente Smallingerland, organiseert op woensdagavond 2 april een lezing. Dhr. Jan van Zinderen laat beelden zien en komt spreken over ‘de tram van weleer’. Deze voormalige tramlijn liep tot halverwege de 20e eeuw door Opeinde heen, ongeveer op de plek waar nu het fietspad langs de Kommisjewei ligt. Meer informatie op de site van SE.

ALV op maandag 31 maart

Op maandagavond 31 maart vindt de allereerste algemene ledenvergadering (ALV) van de in april 2013 opgerichte Histoaryske Feriening De Pein plaats. Vanaf 19.30 uur openen de deuren van dorpshuis De Wringe in Opeinde; om 20.00 stipt opent de voorzitster de vergadering. Alle ruim 100 leden van de HFDP hebben inmiddels een uitnodiging en agenda ontvangen.

De agenda kunt u ook hier raadplegen: Algemene Ledenvergadering HFDP – 31 maart 2014

HFDP lanceert eigen ‘webstek’

Maandag 31 maart is op verschillende manieren een bijzondere dag voor de Histoaryske Feriening De Pein. Het is niet alleen de datum waarop de allereerste ledenvergadering in het korte bestaan van de vereniging plaatsvindt, maar ook de dag waarop de HFDP zich digitaal verankert. Op de site die u nu voor u heeft vindt u nu en in de toekomst informatie over en nieuws van de historische vereniging.

In de verschillende pagina’s onder het menu staat al veel informatie over zowel de HFDP als het dorp Opeinde. Nog niet alles is helemaal af: de komende weken wordt de website stap voor stap uitgebreid en verrijkt. Suggesties zijn daarbij van harte welkom!

Op de pagina Contact leest u hoe u met het bestuur van de HFDP of met de webredactie in contact kunt komen. Makkelijker nog is de mogelijkheid om een reactie te plaatsen onderaan nieuwsberichten en pagina’s. Inloggen of registreren is daarvoor NIET nodig. Denk mee met de vereniging over het erfgoed dat Opeinde rijk is en schroom niet te reageren!