Opening Siebinga-expositie op 8 en 13 april 2019

In het kader van de 50-ste sterfdag (25-2-1969 ) van Johannes Siebinga (dokter uit De Pein), naast huisarts o.a. ook archeoloog, vogelliefhebber en vliegenier, heeft onze vereniging het plan opgevat om indorpshuis De Wringe een expositie in te richten.

Maandag 8 april: voorjaarsledenvergadering

De expositie zal worden geopend direct na de voorjaarsledenvergadering maandag 8 april 2019. Leden (en eventuele partners) van HFDP hebben dan dus de primeur. Verder zijn er nog een aantal exemplaren van het boek over Johannes Siebinga “Meer dan een dokter” en van de Dorpsfilm-DVD te koop.

Zaterdag 13 april: publieke opening met vraag & antwoord

Op zaterdagmiddag 13 april wordt om 14.00 uur de ‘openingsceremonie’ nog eens herhaald voor andere belangstellenden.  Tot ca 16.00 uur zijn er dan ook deskundigen aanwezig om iets over dokter Siebinga te vertellen, uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Toegang zaterdag is gratis. Het is de bedoeling, dat de expositie daarna nog enkele weken te bewonderen is.

Nieuwsbrief maart 2019

De eerste nieuwsbrief van 2019 is vorige week rondgestuurd naar de HFDP-leden en nu ook online te raadplegen!

Oproep voor Peinder ferhalen

De Histoaryske Feriening de Pein (HFdP) is bezig met een project waarbij men  leuke, spannende, interessante of ontroerende verhalen over Opeinde of (de) inwoners van Opeinde zou kunnen gebruiken.

Zo’n verhaal mag gaan over de geschiedenis van Opeinde, over een bijzondere
gebeurtenis of over een (markant) persoon. Of misschien is er nog een soort geheim waarvan u vindt dat nu iedereen het mag weten.
Misschien heeft u ook beelden, foto’s die bij het verhaal passen? Kortom een verhaal / verhaaltje dat u (of iemand die u kent) met ons dorp wilt delen.

We selecteren de mooiste verhalen, die ter zijner tijd op een bepaalde manier verwerkt worden voor een speciale presentatie. Heeft u zo’n verhaal en bent u bereid dit te willen delen, dan zouden we dat erg graag van u ontvangen.

Je kan het verhaal op papier of digitaal inleveren bij het secretariaat van de HFdP.

Mocht het schrijven echter een probleem zijn, laat het ons dan ook weten, want dan komen we graag langs om uw verhaal op te tekenen. Stuur een bericht naar het secretariaat via bestuur@hfdepein.nl en we maken een afspraak.

Alvast bedankt voor uw inbreng.
Het bestuur.

Een memorabel Lustrum !

Een prachtige expositie, Teake van der Meer, veel aanwezigen en nog veel meer. De sfeer was goed deze zaterdag 6 oktober.

Er was ontvangst met koffie/thee en oranjekoek. Voorzitter Geke van Boekel-Bergsma  kon vervolgens ruim 50 leden en genodigden verwelkomen. Aan de hand van een powerpoint presentatie (klik hier voor de link) werden de hoogtepunten in het korte bestaan van HFDP nog even voor het voetlicht gebracht. Een en ander werd afgewisseld met een muzikaal intermezzo van Laurens Reitsma op de gitaar en verhalen verteller Mindert Wijnstra. In de pauzes was er gelegenheid om de expositie te bewonderen en met elkaar van gedachten te wisselen. De expositie was opgezet door een aantal actieve leden. Hierbij waren allerlei Peinder “oudheden” te zien; op schrift, op foto als ook op video. Onder volgende link vindt u een vertoonde presentatie van de afgelopen landschapsexcursies.

Na het “formele” gedeelte , was het de beurt aan Teake van der Meer. Verleden en heden werden door hem maar weer eens op smakelijke wijze met elkaar vergeleken. Zoals Teake het zelf vaak zegt: “het is uit het leven gegrepen”. En dit lijkt ook in de Pein de juiste snaar te raken. Menig persoon pinkte een traan weg van het lachen. Dit laatste onderdeel was ook toegankelijk voor niet leden uit de Pein.

Dankzij de sponsoring door Vereniging Dorpsbelang Opeinde en Stichting Reindersmafonds, kon HFdePein de entree gratis aanbieden. Hier hebben ca 100 liefhebbers gebruik van gemaakt.

Ook een hartelijk woord van dank aan de medewerkers/vrijwiligers van Dorpshuis De Wringe. Al met al een zeer geslaagde middag. Iets wat we niet gauw zullen vergeten!

Bekijk een foto-impressie op onze Fotopagina.

HFDP bestaat dit jaar vijf jaar!

Dat heuglijke feit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Hierbij nodigen wij de HFDP-leden en eventuele partner uit, om de viering van ons Lustrum bij te wonen op zaterdagmiddag  6 oktober 2018 in dorpshuis De Wringe.
De lustrummiddag bestaat uit 2 onderdelen.

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen we mogen verwachten,
is aanmelden noodzakelijk, zowel voor de lustrumbijeenkomst en/of het optreden van Teake van der Meer.
Aanmelden kan via: E-mail: bestuur@hfdepein.nl  of tel. nr.(0512) 371696.
– voor 1e onderdeel: vóór 1 oktober 2018
– voor 2e onderdeel: vanaf woensdag 19 september 2018

1e onderdeel:
Een gezellig samenzijn (onder genot van een hapje en drankje) waarin op verschillende wijzen de periode vanaf de oprichting tot heden weer even wordt “herbeleefd”. Ook een expositie zal hier onderdeel van uit gaan maken.
Inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee en koek.
Aanvang: 14.30 uur (tot ca 16.00 uur).
=====

2e onderdeel:
Het (Frysk-talig) afscheidsoptreden van de bekende cabaretier
TEAKE van der MEER.
Voor dit optreden is/wordt ook een h.a.h. flyer in Opeinde bezorgd;
alle belangstellenden – ook niet leden – zijn dus welkom *) !
Aanvang: 16.30 uur.
Kosten : gratis (op vertoon van gereserveerde toegangskaart*)

*) Let op: I.v.m.  een maximum aan beschikbare zitplaatsen geldt VOL =VOL, waarbij de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.
Per adres worden in eerste instantie maximaal 2 kaarten toegekend, maar u kunt meerdere kaarten aanvragen.

Dankzij onze sponsoren  Vereniging Dorpsbelang Opeinde en het Reindersmafonds is de toegang gratis.