Project Kademonument: bedankt voor uw stem!

De Rabobank Clubkas Campagne heeft met 124 stemmen een bedrag van € 620,00 opgebracht voor de Histoaryske Feriening De Pein voor ‘project Kademonument’. Een bijzonder verrassend resultaat waar de vereniging heel blij mee is. Hartelijk dank aan de stemmers!

Project Kademonument

Op de voorjaarsledenvergadering van 27 maart j.l. hebben de aanwezige leden de hierboven afgebeelde ontwerpschets van Anne Woudwijk kunnen aanschouwen. Het is een beeldhouwwerk met zuivelmotieven die een plek zou moeten krijgen op de kade van de voormalige zuivelfabriek in Opeinde. Het bestuur is al enige jaren bezig om voldoende financiële middelen te verwerven. Met het bedrag dat nu is opgehaald is de financiële haalbaarheid en daarmee de realisatie een flinke stap dichterbij gekomen.

Stand van zaken

Over het kadeproject kunnen we u nog het volgende mededelen. Omdat het een bouwwerk is, dient hier o.a. ook een z.g. omgevingsvergunning voor te worden aangevraagd. Voor een deel van de werkzaamheden hebben zich al leden / vrijwilligers aangeboden te willen helpen. Zo wil Jentje Steegstra het project op technisch en administratief vlak ondersteunen en heeft Mink Visser het nodige tekenwerk op zich genomen en is Max Veenstra straks bij de uitvoering betrokken.

Uw stem voor het kade-monument?

Aan HFDP-leden en belangstellenden die onze vereniging een warm hart toedragen:

Leden van de Rabobank Drachten Friesland Oost,  hebben bericht gehad,
dat ze van 13 t/m 27 juni  maximaal 5 stemmen mogen uitbrengen op clubs
van uw keuze voor een financiële bijdrage.
Histoaryske Feriening De Pein is een van deze clubs en zal uw bijdrage
gebruiken voor het realiseren van het kade-monument.

Laat uw stem niet verloren gaan!

Bij voorbaat dank,

Het bestuur van HF de Pein

Woensdag 10 mei: ‘Stoomcursus Historie’

Achtergrondfoto: in de les bij master Sinnema, Openbare Lagere School, halverwege de 20e eeuw

In samenwerking met Dorpsbelang Opeinde en Historische Kring De Tike organiseert Histoaryske Feriening De Pein de  “Stoomcursus Historie”.

Op woensdagavond 10 mei  komen de heren Johan Steendam en Ids de Jong van Tresoar, om 20.00 uur naar dorpshuis De Wringe. Zij presenteren een luchtig programma met vijf onderdelen:

  • Een kort verhaal over de geschiedenis van Friesland.
  • Een korte verhaal over de geschiedenis van Opeinde en omstreken.
  • Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief.
  • Een verwijzing naar de collecties van Tresoar.
  • Een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis over dorp en streek kunnen toetsen.

Na afloop krijgt iedereen het Certificaat Klaar voor KH2018.
Een ieder is welkom en de toegang is vrij!

Leerlingen Bernebrêge maken film over WOII in Opeinde (2015)

Nanne Siemensma en Mieke Biesma interviewen Jan Bijlsma tijdens de filmopnames.

Morgen, donderdag 4 mei, vindt de Nationale Dodenherdenking plaats en worden, ook in Opeinde, onder andere de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De meeste Peinders zullen één of meer van de waargebeurde verhalen die zich in ons dorp hebben afgespeeld in de periode 1940-1945 kennen. Deze verhalen worden sinds jaar en dag ook – of eigenlijk juist – in het basisonderwijs doorverteld. In 2015 deden ze dat op de (inmiddels voormalige) IBS de Bernebrêge op een bijzondere manier, namelijk door mee te doen aan het project ‘Vroeger dichtbij’.

“Vroeger Dichtbij” is een educatief filmproject voor het primair onderwijs dat is ontwikkeld door Stichting TOF media, film en educatie uit Groningen. In dit project komen de verhalen uit het verleden tot leven. De groepen 7 & 8 van basisscholen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe speuren naar de geheimen van het dorp waar zij wonen. Zij verzamelen een aantal prachtige verhalen over de historie van hun dorp door middel van het maken van foto’s. Het eindproduct van elke school is een unieke film en een tentoonstelling over het verleden van hun wijk of dorp. De films van de scholen komen op deze website te staan.

De leerlingen van de Bernebrêge kozen dus voor de Tweede Wereldoorlog als filmthema. Met behulp onder andere een filmploeg, Sjoerdje Jansma en Jan Bijlsma werd er een film opgenomen van ruim 18 minuten. In de film staat het tragische verhaal van de Peinders Albert en Jelmer van der Hei centraal. Deze jonge broers waren betrokken bij het verzet en werden in augustus 1944 gevangen genomen door de bezetter. Jelmer wist op wonderlijke wijze te ontsnappen en aan een straf te ontkomen, maar Albert werd schuldig bevonden en naar concentratiekamp Neuengamme vervoerd, waar hij al na enkele weken overleed.

Verder worden in de film de oorlogsmonumenten aan de Reinder de Vriessingel bezocht en wordt het verhaal van de rondom Opeinde neergestorte oorlogsvliegtuigen verteld. Daarnaast komen in de film talloze sketches en animaties voor die mede door de scholieren zijn gemaakt. Bekijk de film hieronder:

 

Op deze pagina is meer te lezen over dit project en de ervaringen van de kinderen bij het maken van de film (inclusief een ware making-of).