Gelezen: Smallingerlands oudste huis ‘verhuist’

Op DrachtsterCourant.nl verscheen gistermiddag volgend artikel van de hand van Fokke Wester, met in de hoofdrol het oudste huis van Opeinde én Smallingerland:

 

DRACHTEN – Het oudste huis van Smallingerland krijgt een ander adres. Nu staat het nog in de tuin van Nijtap 3 in Opeinde. Als Binnendyks 2 wordt het een recreatiewoning.

Het oudste huisje van Smallingerland. Nu nog Nijtap 3, binnenkort Binnendyks 2. Foto door Jaap de Vries.

Het oudste huisje van Smallingerland. Nu nog Nijtap 3, binnenkort Binnendyks 2. Foto door Jaap de Vries.

Auke Scholma, die het huis met zijn vijf broers en zusters erfde toen hun moeder Dini Scholma-van der Perk vorig jaar oktober overleed, heeft de adreswijzing aangevraagd. De gemeente Smallingerland is van plan om aan de wijziging planologische medewerking te verlenen. Daarmee kan het woonhuis worden losgekoppeld van de woning op Nijtap 1. Die vrijstaande woning is sinds de bouw in 1917 het hoofdgebouw op het perceel. De erfgenamen willen die woning verkopen, maar het ‘tuinhuis’ houden als recreatiewoning.

Continue reading

Thema-avond Smelne’s Erfskip

Op woensdagavond 23 november organiseerde het Smelne’s Erfskip een thema-avond waaraan ook HFDP-bestuurslid Peter Terpstra meewerkte. Lees meer op onderstaande flyer:

bedraddravrt_700

Klikken is vergroten.

Wegwijzer #10 – Wijtze Brandsmaloane

In de rwijtze-brandsmaloaneubriek ‘Wegwijzer’ wordt een straatnaam in Opeinde onder de loep genomen. De laatste aflevering dateert alweer van bijna één jaar geleden, toen we de man naar wie de Dokter Siebingasingel genoemd is portretteerden. Nu is de Wijtze Brandsmaloane, een straat in de nieuwbouwwijk westelijk van het Opeinder Kanaal, aan de beurt. De aanleiding is de vraag die we binnenkregen van dhr. Klaas van der Schuit: ‘Wie was deze persoon en van wanneer tot wanneer leefde hij?’. We gaan voor het antwoord terug naar de tijd waarin de herenboeren de scepter zwaaiden in de agrarische samenleving in deze streek.

Wijtze Brandsma op 29 augustus 1972. Met dank aan Jelle Reitsma voor het doorspelen van deze foto!

Wijtze Brandsma op 29 augustus 1972. Met dank aan Jelle Reitsma voor het doorspelen van deze foto!

Vanouds was de landbouw de belangrijkste bedrijfstak in de gemeente. Die gewichtige rol kwam niet alleen naar voren in economisch opzicht, maar ook in het maatschappelijk leven. Opeinde is hierop geen uitzondering geweest. Ook hier hebben, vooral in de vorige eeuw, enkele herenboeren flinke invloed gehad op het wel en wee in het dorp. Eén daarvan was de familie Brandsma. Vader Hedzer en later zoon Wijtze hadden veel mensen in losse en vaste dienst. Wijtze Brandsma beheerde twee boerderijen. Hij had de belangstelling en de tijd om actief te zijn buiten het boerenbedrijf. Zo zat hij in het bestuur van een enkele waterschappen, zoals “De Hoogewarren” en “Het Zwartveen”, van de Zuivelfabriek, van de Boerenleenbank en de Oranjevereniging en vormde W.H. Brandsma een steunpilaar van de Hervormde gemeente Opeinde. Maar liefst dertig jaar lang, van 1931 tot 1962 was hij lid van de gemeenteraad van Smallingerland, voor de Christelijk-Historische Unie (de CHU: één van de voorlopers van het hedendaagse CDA). Wijtze Hedzers Brandsma werd geboren in het jaar 1896 en overleed in 1974, op de leeftijd van 77 jaar.

Deze tekst is gebaseerd op een Breeduit-column van Peter Terpstra.

Verslag: drukbezocht drieluik op 7 november

Topdrukte voor de HFDP op maandag 7 november. ’s-Middags waren we te gast bij de Ouderensoos in de Wok. Gewapend met foto’s, filmpjes en mooie verhalen zijn de jongere ouderen en oudere jongeren weer helemaal bijgepraat over vroeger. De oh’s en ah’s en “bin ik dat no” waren niet van de lucht. Een leuke middag.

Lijkt het u wat wanneer de HFDP ook een keer bij uw vereniging langs komt: Neem contact op met onze secretaris Sjouke van der Heide en het wordt in overleg geregeld!

Vollopende zaal in De Wringe.

Vollopende zaal in De Wringe.

Na de middag kwam de maandagavond. Eerst een vroegertje, want al om 19.00 uur begon de najaars- ledenvergadering van HFDP. De ruim twintig aanwezige leden maakten het bestuur niet lastig. Of misschien juist wel; niet zozeer door heftige oppositie, nee, het is eerder de stilte die weinig opleverde, omdat men het unaniem eens was met de gepresenteerde stukken. De ledenvergadering was daarmee ook keurig op tijd afgelopen.

Namens het bestuur van de Histoaryske Feriening bedankt Geke spreker Henk de Vries, directeur It Fryske Gea.

Namens het bestuur van de Histoaryske Feriening bedankt Geke spreker Henk de Vries, directeur It Fryske Gea.

Ruim baan voor de heer Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea. Het aantal aanwezigen in de grote zaal van de Wringe was bijkans verdubbeld. En degenen die niet aanwezig waren hebben een prachtig avond gemist.  Onze deskundige spreker was bijna niet te stoppen met zijn enthousiaste en interessante verhalen over It Fryske Gea en ús fryske gea, ons friese landschap. Er was nog een beetje tijd over voor  vragen uit de zaal, de zogenaamde ‘Pein-punten’, waarvan het toekomstig natuurbeheer in de (eventuele) Peinder Mieden de hoofdschotel vormde. Een schotel die niet gaar genoeg is om opgediend te worden.

Zo’n topdrukte doen we het voor!