7 november: lezing over It Fryske Gea

Op maandag 7 november 2016 zal Henk de Vries, directeur van natuur-beschermingsorganisatie It Fryske Gea, in woord en beeld vertellen over de bescherming en het beheer van het Friese landschap. De Vries komt uit Drachtster Compagnie, staat sinds 2011 aan het roer van It Fryske Gea en is opgeleid als landschapsecoloog. Kortom, een veelbelovende avond over de actualiteit van natuur en landschap in Friesland.

Waar: Dorpshuis De Wringe.

Hoe laat: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Entree: gratis voor HFDP-leden, €3 voor niet-leden (inclusief twee keer koffie of thee).

Graag tot ziens op maandagavond 7 november!

Voorafgaand aan de lezing, om 19.00 uur, vindt de najaarsledenvergadering van de Histoaryske Feriening De Pein plaats. Leden hebben per post en/of email een uitnodiging en agenda toegestuurd gekregen.

Verslag: inloopmiddag smaakt naar meer!

Het was een drukte van belang, zaterdagmiddag 22 oktober 2016 in onze tijdelijke verenigingskamer op Kommisjewei 161. Onze speciale gast Evert Kramer uit Leeuwarden, oud-conservator archeologie van het Fries Museum, is drie uur lang op plezierige wijze beziggehouden.

Op zo’n middag wordt het helder dat een behoorlijk aantal Peinders of met het blote oog of geholpen door een metaaldetector op omgeploegde weilanden of bouwplaatsen naar oudheden speurt en dat er dorpsbewoners zijn die goed kunnen bewaren.

Tussen kunst en kitsch? Daar leek het soms wel op. Deskundige Evert Kramer bestudeert de meegebrachte vondsten.

Tussen kunst en kitsch? Daar had het de bewuste middag soms veel van weg. Deskundige Evert Kramer bestudeert de meegebrachte vondsten.

Wat alzo voorbij kwam? Prachtige zee-egels, vergroeid met een stuk vuursteen en minstens 200 miljoen jaar oud.  Keien in allerlei maten en vormen, door het ijs uit Scandinavië hier achtergelaten tijdens de voorlaatste ijstijd en gevormd of geslepen door dat ijs of later water. Pijpenkoppen, groot en klein, waarvan we nu weten dat de kleintjes het oudst zijn, simpelweg omdat de tabak toen bijna niet te betalen was

Onze deskundige had het er de hele middag druk mee. Met opbouwend kritische blikken werden de op tafel liggende objecten beoordeeld en zoveel mogelijk voorzien van commentaar, waarbij de kwinkslag niet ontbrak.

Maar niet alleen vinders of bewaarders kwamen langs; ook andere belangstellenden gaven acte de présence. Voor foto’s, met een vraag of gewoon zomaar. Kortom, een nuttige en gezellige middag, met dank aan de 22 bezoekers en vooral aan Evert Kramer!

Voor het thuis even zoekgeraakte ridderspoor en andere oudheden-met-een-vraagteken komt er wellicht volgend jaar een herkansing. Goed bewaren dus.

>>> Bekijk hier een foto-impressie van de inloopmiddag <<<

HFDP dankbare ontvanger van Rabo-cheque

Annet van der Molen overhandigt de cheque aan Geke van Boekel.

Annet van der Molen overhandigt de cheque aan Geke van Boekel.

Het is afgelopen zomer alweer dat bovenstaande foto werd gemaakt. Op de foto ziet u rechts HFDP-voorzitter Geke van Boekel die namens de vereniging een cheque met het mooie bedrag van €200 euro in ontvangst neemt. Links Annet van der Molen-Meijer, dochter van bestuurslid Evert Meijer, die de cheque overhandigt. Annet is werkzaam bij de Rabobank Drachten Friesland Oost, die alle medewerkers dit jaar de kans gaf om een stichting of vereniging naar keuze een financieel steuntje in de rug te geven: de zogenaamde medewerkerscheque. Annet en de Rabobank: hartelijk dank!

Zaterdag 22 oktober: HFDP-inloopmiddag en archeologisch spreekuur

Impressie van de inloopmiddag op 'It Einenêst' (foto: Sjouke van der Heide).

Impressie van de HFDP-inloopmiddag op 14 februari 2015

Zaterdag 22 oktober 2016 tussen 14.00 en 16.30 uur is iedereen welkom in onze tijdelijke clubkamer aan de Kommisjewei 161 te Opeinde.

Hebt u thuis – mooi uitgestald, netjes opgeborgen of weggestopt in een schoenendoos – stenen of andere voorwerpen liggen waarvan u denkt of hoopt dat die in de Oudheid door onze voorvaderen zijn gemaakt of gebruikt? Of hebt u ooit al gravend in tuin of weiland oude munten of pijpenkoppen gevonden? Kom dan vooral langs en neem de bewuste vondsten mee, want tijdens de inloopmiddag is dhr. Evert Kramer, oud conservator van het Fries Museum, aanwezig om ze te beoordelen en vragen te beantwoorden.

Foto’s, knipsels, verhalen? Kom ook daar vooral mee langs. Foto’s scannen we ter plekke, zodat u ze meteen terugkrijgt. Langskomen om onze HFDP collectie te bekijken mag ook natuurlijk!

Vragen over de historie van Opeinde en Opeindenaren? Net stinne mar hinne! Histoaryske Feriening De Pein zit er voor u.

De entree is vrij. Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom op onze inloopmiddag, zaterdag aanstaande.

Lees meer over de HFDP-inloopmiddag en de aanstaande ledenvergadering (7 november) in de nieuwsbrief van oktober.