HFDP dankbare ontvanger van Rabo-cheque

Annet van der Molen overhandigt de cheque aan Geke van Boekel.

Annet van der Molen overhandigt de cheque aan Geke van Boekel.

Het is afgelopen zomer alweer dat bovenstaande foto werd gemaakt. Op de foto ziet u rechts HFDP-voorzitter Geke van Boekel die namens de vereniging een cheque met het mooie bedrag van €200 euro in ontvangst neemt. Links Annet van der Molen-Meijer, dochter van bestuurslid Evert Meijer, die de cheque overhandigt. Annet is werkzaam bij de Rabobank Drachten Friesland Oost, die alle medewerkers dit jaar de kans gaf om een stichting of vereniging naar keuze een financieel steuntje in de rug te geven: de zogenaamde medewerkerscheque. Annet en de Rabobank: hartelijk dank!

Zaterdag 22 oktober: HFDP-inloopmiddag en archeologisch spreekuur

Impressie van de inloopmiddag op 'It Einenêst' (foto: Sjouke van der Heide).

Impressie van de HFDP-inloopmiddag op 14 februari 2015

Zaterdag 22 oktober 2016 tussen 14.00 en 16.30 uur is iedereen welkom in onze tijdelijke clubkamer aan de Kommisjewei 161 te Opeinde.

Hebt u thuis – mooi uitgestald, netjes opgeborgen of weggestopt in een schoenendoos – stenen of andere voorwerpen liggen waarvan u denkt of hoopt dat die in de Oudheid door onze voorvaderen zijn gemaakt of gebruikt? Of hebt u ooit al gravend in tuin of weiland oude munten of pijpenkoppen gevonden? Kom dan vooral langs en neem de bewuste vondsten mee, want tijdens de inloopmiddag is dhr. Evert Kramer, oud conservator van het Fries Museum, aanwezig om ze te beoordelen en vragen te beantwoorden.

Foto’s, knipsels, verhalen? Kom ook daar vooral mee langs. Foto’s scannen we ter plekke, zodat u ze meteen terugkrijgt. Langskomen om onze HFDP collectie te bekijken mag ook natuurlijk!

Vragen over de historie van Opeinde en Opeindenaren? Net stinne mar hinne! Histoaryske Feriening De Pein zit er voor u.

De entree is vrij. Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom op onze inloopmiddag, zaterdag aanstaande.

Lees meer over de HFDP-inloopmiddag en de aanstaande ledenvergadering (7 november) in de nieuwsbrief van oktober.

HFDP Detectives #1 – Tine Lindeboom en Nijtap

In de afgelopen zomer is HFDP twee keer gevraagd om te helpen bij historisch speurwerk over de volgende onderwerpen:

Tine Lindeboom

De eerste vraag kwam binnen via dorpsgenoot Johan Kuiper, kenner van met name de luchtoorlog gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij was benaderd door een Amerikaanse onderzoeker, Bruce Bolinger. Deze had aan een gebouw van een US-veteranen een muurplaat ontdekt. Die is gewijd aan Tine Lindeboom, in verband met haar hulp aan bemanningsleden van gestrande bommenwerpers. Een gezin Lindeboom, waaronder dochter Trijntje, emigreerde in 1928 van Luchtenveld onder Houtigehage naar Californië USA. Tine keerde terug naar Friesland stapte met de zeeman Age Salverda in de huwelijksboot. Ze kregen een zoon, Willem. De Tweede Wereldoorlog barstte los. Age op zee en moest daar blijven. Tine en Willem kwamen aan de Folgerster Loane te wonen, waar ze betrokken raakte bij een vluchtlijn van bemanningsleden van neergestorte bommenwerpers. Ze werd begin 1945 door de Duitsers opgepakt en in een concentratiekamp gezet. Gelukkig overleefde ze die hel. Kort na de oorlog scheidde ze van Age Salverda. Wat dat interessant maakt voor de HFDP? Welnu, Tine Lindeboom trouwde in 1946 met ‘onze’ dokter Johannes Siebinga. Haar precieze rol in het verzet wordt nu in zowel Nederlandse archieven als in die van de VS verder uitgeplozen.

Café Nijtap was omstreeks 1938 een dekstation. Foto: Kielstra & Kielstra, 2001.

Café Nijtap was omstreeks 1938 een dekstation. Foto: Kielstra & Kielstra, 2001.

Nijtap

De tweede nog lopende uitzoekklus gaat over het aloude en befaamde café Nijtap. De eigenaar van de huidige ’Kakelhof’ heeft aan de freelance journaliste Janneke Donkerlo (die tijdelijk in Wijnjewoude woont) gevraagd om een boekje te schrijven over de historie van herberg / café/ restaurant Nijtap. Het belang van HFDP (en heel Opeinde) hierbij: dit is een mooie gelegenheid de geschiedenis van “Nijtap”uit te zoeken en vast te leggen. De schrijfster heeft al met een aantal van de vroegere exploitanten gesproken, maar hoe meer verhalen en informatie hoe beter. Daarom wil ze graag met mensen spreken, van beide kanten van de tapkast, dus zowel ‘kastelein’ als klant. Wie een verhaal weet: bel Janneke Donkerlo op 06 26 898 775. Ook foto’s zijn van harte welkom.

Wie meer weet over Tine Lindeboom en/of Nijtap, graag even contact opnemen met een van de HFDP-bestuursleden. En… wordt vervolgd!

7 november: LV en Henk de Vries

Over iets meer dan twee maanden, op maandag 7 november, staat de najaars-ledenvergadering van de HFDP gepland: noteer dat alvast maar in uw agenda.

Temeer omdat na het officiële deel van deze avond Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, komt spreken in De Wringe. De Vries komt uit Drachtster Compagnie, staat sinds 2011 aan het roer van de Friese natuurbeschermingsorganisatie en is opgeleid als landschapsecoloog. Meer informatie over het programma voor deze avond volgt in de loop van oktober.