Tag: Dorpsatlas

Dorpsatlas #9 – Rendierjagers en oervissers

Het krantenbericht dat we in Opeinder Courant #9 aanhaalden betreft slechts één van de vele archeologische opgravingen die Johannes Siebinga met collega’s deed. Op onderstaande kaart uit 1948 karteerde Siebinga zijn vondsten tot dan toe, gerangschikt naar datering. Vier worden er uitgelicht. Blauwe Dobbe – Enkele van de oudste vondsten in de omgeving werden gedaan …

Continue reading

Dorpsatlas #8 – Hoe oud is uw huis?

In deze Dorpsatlas een zwarte kaart met bijna tien miljoen in blauw- en roodtinten gekleurde vlakjes. Het betreft alle gebouwen van Nederland, ingekleurd naar bouwjaar. Een kaart die een uniek beeld geeft van de ouderdom van de Nederlandse steden en dorpen, in 2013 ontwikkeld door Bert Spaan van Waag Society, een instituut voor kunst, wetenschap …

Continue reading

Dorpsatlas #7 – Topografische Militaire Kaart

In de periode 1850-1864 is de topografie van heel Nederland voor het eerst gedetailleerd in kaart gebracht. Deze Topografische Militaire Kaart (TMK, schaal 1:50.000) is daarmee een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse cartografie én, zoals de naam aangeeft, geschikt voor onder andere militaire doeleinden. Tegenwoordig geeft de TMK een uniek inkijkje in het …

Continue reading

Dorpsatlas #6 – Aarde met waarde

Veel meer dan nu was grondbezit in het verleden hét teken van rijkdom. In de 19e eeuw was het vooral overheersende landbouwsector die de Friese aarde waarde gaf. In Dorpsatlas #5 over de HISGIS werd al genoemd dat het Kadaster vanaf het begin van die eeuw het grondbezit systematisch begon bij te houden, met als …

Continue reading