Tag: Dorpsatlas

Dorpsatlas #5 – Wegwijs met HISGIS

‘HISGIS’ staat voor ‘Historisch Geografisch Informatiesysteem’ en is een website van de Fryske Akademy waarop verschillende historische kaartlagen kunnen worden bekeken en vergeleken (hisgis.nl). De basiskaart die de HISGIS toont is de oudste kadastrale kaart, stammend uit 1832. Het zijn kaarten uit de tijd van Napoleon die de bezitsregistratie weergeven en werden gebruikt om de …

Continue reading

Dorpsatlas #4 – Platteland of vals plat?

De meeste kaarten zijn ‘platte’ gronden. Ze laten het ‘vogelperspectief’ zien en zijn tweedimensionaal, dus zonder hoogte (of diepte). Dat maakt de kaart van deze Dorpsatlas-rubriek een bijzondere: het is een fragment van de AHN: het Actuele Hoogtebestand Nederland. Deze geeft tot op de vierkante meter nauwkeurig de hoogte aan en wordt gemaakt door middel …

Continue reading

Dorpsatlas #3 – Sporen van gaswinning

Vorige week rakelden we een krantenbericht op uit de jaren ’70, toen de gaswinning in Opeinde van start ging. Deze week de cartografische toelichting. Op de afbeelding hieronder toont de linkerkaart in het donkergrijs aan waar de gasvelden zich bevinden. Feitelijk gaat het dan om gashoudende zandsteenlagen op zo’n 2 tot 3 kilometer diepte: gasbellen …

Continue reading

Dorpsatlas #2 – Spoor in Opeinde

Drachten is tegenwoordig één van de grootste Nederlandse steden zonder spoor- of tramverbinding. Onderstaande kaart bewijst dat dit niet altijd zo geweest. Niet alleen Drachten, maar ook dorpen als Opeinde, Nijega, Suameer en Bergum hebben de luxe van een tramverbinding gehad. Het is een interessant stukje geschiedenis: de opkomst en teloorgang van de tram en …

Continue reading