Tag: Dorpsatlas

Dorpsatlas #1 – Dijkdorp Opeynde

Het moet één van de eerste kaarten zijn waarop Opeinde staat afgebeeld. Het eerste kaartblad van deze ‘digitale dorpsatlas’ is voorlopig de oudste. Het is een uitsnede uit een kaart van heel Noord-Nederland, die meer dan 450 jaar geleden door Jacob van Deventer werd gemaakt. Opeinde viel in de 16e eeuw onder het gewest Oostergo …

Continue reading

Vanaf 2015: historische rubrieken!

Het afgelopen jaar heeft de website van Histoaryske Feriening De Pein – parallel aan de vereniging en haar activiteiten zelf – in toenemende mate vorm gekregen. Wel bleef het wat nieuwsberichten betreft voornamelijk bij organisatorische en technische mededelingen. Ook de webredactie doet aan goede voornemens. Door met ingang van 2015 wekelijks een historische rubriek op …

Continue reading