Tag: It Fryske Gea

18 juli: cultuurhistorisch varen in De Alde Feanen

In het kader van het cultuurhistorische jaar en het Smellingerlânskip organiseert It Fryske Gea een cultuurhistorische vaarexcursie in Nationaal Park De Alde Feanen. Een schipper en gids begeleiden de groep door het natuurgebied, waarbij vervening, windmolens, volksverhalen en ontstaansgeschiedenis aan bod komen. Een vaartocht met excursieboot de Blaustirns langs moerasbossen, rietlanden, zomerpolders en petgaten geeft u een …

Continue reading

Jier fan ’t Smellingerlânskip – juli

Het jaar 2015 is door Smelne’s Erfskip en de gemeente Smallingerland omgedoopt tot ‘Jier fan t Smellingerlânskip‘, het jaar van het Smallingerlandschap. In samenwerking met dorpsbelangen, historische clubs, plaatselijk belangen en andere betrokkenen is er een gevarieerd programma opgesteld, waaraan ook de HFDP een bijdrage levert. Tussen april en november van dit jaar zijn er …

Continue reading

Jier fan ’t Smellingerlânskip – juni

Het jaar 2015 is door Smelne’s Erfskip en de gemeente Smallingerland omgedoopt tot ‘Jier fan t Smellingerlânskip‘, het jaar van het Smallingerlandschap. In samenwerking met dorpsbelangen, historische clubs, plaatselijk belangen en andere betrokkenen is er een gevarieerd programma opgesteld, waaraan ook de HFDP een bijdrage levert. Tussen april en november zijn er tal van activiteiten …

Continue reading