Tag: Hisgis

Dorpsatlas #6 – Aarde met waarde

Veel meer dan nu was grondbezit in het verleden hét teken van rijkdom. In de 19e eeuw was het vooral overheersende landbouwsector die de Friese aarde waarde gaf. In Dorpsatlas #5 over de HISGIS werd al genoemd dat het Kadaster vanaf het begin van die eeuw het grondbezit systematisch begon bij te houden, met als …

Continue reading

Dorpsatlas #5 – Wegwijs met HISGIS

‘HISGIS’ staat voor ‘Historisch Geografisch Informatiesysteem’ en is een website van de Fryske Akademy waarop verschillende historische kaartlagen kunnen worden bekeken en vergeleken (hisgis.nl). De basiskaart die de HISGIS toont is de oudste kadastrale kaart, stammend uit 1832. Het zijn kaarten uit de tijd van Napoleon die de bezitsregistratie weergeven en werden gebruikt om de …

Continue reading