Tag: Peinder ferhalen

Oproep voor Peinder ferhalen

De Histoaryske Feriening de Pein (HFdP) is bezig met een project waarbij men  leuke, spannende, interessante of ontroerende verhalen over Opeinde of (de) inwoners van Opeinde zou kunnen gebruiken. Zo’n verhaal mag gaan over de geschiedenis van Opeinde, over een bijzondere gebeurtenis of over een (markant) persoon. Of misschien is er nog een soort geheim …

Continue reading