Afscheid bestuursleden Bijlsma en Reitsma

Vorige week maandag 30 maart, tijdens de voorjaarsledenvergadering van de Histoaryske Feriening De Pein, werd gepast afscheid genomen van twee gewaardeerde bestuursleden. De Peinders Jan Bijlsma en Laurens Reitsma, beide al bestuurslid vanaf de oprichting van de vereniging in 2013, waren niet herkiesbaar.

> Klik hier voor een fotoimpressie van deze LV (gemaakt door Jaap de Vries).

Voorzitter Geke van Boekel-Bergsma sprak beide leden persoonlijk toe, noemde hun inzet en onder luid applaus werden de heren bedankt met een attentie en bloemstuk. Hieronder enkele fragmenten uit Geke’s woorden.

Voorzitter Geke bedankt Jan (midden) en Laurens (rechts).

Jan Bijlsma

Jan was een van de founding fathers van onze vereniging. Vanaf de eerste dag heeft Jan er mede voor gezorgd dat we nu een volwassen vereniging zijn geworden. Jan vindt het nu zijn tijd om afscheid te nemen. Omdat Jan ‘mei kop en earen’ in de historie zit, zullen we vast nog wel publicaties van hem tegemoet kunnen zien. Wat onze vereniging betreft, zullen we zonder hem verder moeten. It sil dreech wêze, mar wy sille ús bêst dwaan. Jan, tige tank!

Laurens Reitsma

Laurens heeft als afgevaardigde van dorpsbelang onze vereniging ook mee opgericht. We zijn dorpsbelang veel dank verschuldigd en door de inbreng via Laurens is er een plezierige samenwerking ontstaan. Laurens heeft, samen met anderen, veel namen van de dorpsfilm achterhaald en deze ook nog eens heel mooi ingesproken op de film. ‘Tiden hawwe tiden’ en de navelstreng met dorpsbelang wordt doorgeknipt, maar we zullen elkaar op vele momenten tegenkomen. Want dorpsbelang en de HFDP zijn allebei een vereniging met als het dorpsbelang te dienen. Tige tank!

Gedurende de vergadering werden een aantal aankomende activiteiten besproken waarvan de voorbereidingen momenteel lopen. Het ‘Jier fan it Smellingerlânskip’ is er één van, daarover binnenkort meer op de website. Daarnaast is er een werkgroep ‘1816’ in wording. In 2016 is het namelijk 200 jaar geleden dat de toenmalige Grietman een poosje “kantoor” had in Opeinde: ons dorp was toen Smallingerlands hoofdplaats. Het idee is dit historische feit samen met het Dorpsbelang te “vieren”. Andere aankomende activiteiten zijn een lezing over 70 jaar bevrijding op 13 april en een cursus in Tresoar. Over de laatste volgt binnenkort meer.

Archeoloog Evert Kramer aan het woord.

Na het formele deel van de avond nam gastspreker archeoloog drs. Evert Kramer uit Leeuwarden, gepensioneerd conservator archeologie bij het Fries Museum, de zaal mee naar Opeinde in de Steentijd. Een boeiende presentatie met mooie beelden, waarbij door het beantwoorden van vragen en door enkele Peinder amateur archeologen aangedragen feiten en vondsten, voor menig aanwezige er verrassende (nieuwe) beelden over de historie van Opeinde en omgeving werden geopenbaard.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.