Derde jaarvergadering HFDP druk bezocht

Een 39-tal leden gaf acte de presence op de eerste ledenvergadering van de Histoaryske Feriening De Pein op 14 maart jl. Tijdens dit bijeenkomen in De Wringe werden bestuurslid Peter Terpstra en penningmeester Evert Meijer herkozen in het bestuur. Nog steeds bestaat het bestuur daarmee uit een viertal leden en is er een vacature voor tenminste één lid: belangstellenden kunnen zich tot het bestuur wenden.

Logo_2018_1DOT_ICOON_CMYKEen aantal lopende zaken en aanstaande activiteiten werden door voorzitter Geke van Boekel-Bergsma aan de man gebracht. Zo zag een werkgroep 2018/1818 het levenslicht. Omdat Leeuwarden  in 2018 culturele hoofdstad is, hebben het bestuur en dorpsbelang besloten dat we in 2018 vieren dat we 200 jaar geleden hoofdplaats van Smallingerland waren.Een klein clubje is met voorbereidingen gestart en nu wordt de club hoe langer hoe groter. Een zeer ruwe schets : we betrekken alle hoofdplaatsen die Smallingerland in de loop der tijden gehad heeft erbij: Smalle Ee, Oudega, Opeinde en natuurlijk Drachten. Met verschillende andere dorpsverenigingen wordt volop gebrainstormd. De gemeente is op de hoogte van de contouren en is enthousiast.

Verder is er in april weer een inloopmiddag gepland, de datum volgt spoedig via de email en op deze website. Naar alle waarschijnlijkheid kan er iemand van het streekmuseum te Burgum aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en vondsten te tonen. In het najaar alweer, op 10 september, is er in Drachten een historische markt ter ere van het 25-jarig bestaan van het Smelne’s Erfskip. Op de 11e, een dag later, is het weer Open Monumentendag. Ook de HFDP denkt erover om aan beide dagen bij te dragen.

Een volle zaal tijdens de laatste ledenvergadering.

Een volle zaal tijdens de laatste ledenvergadering.

Na het zakelijke deel van de vergadering nam oud-bakker Sytze Houkema ons mee naar de ontstaansgeschiedenis van de Peinder bakkerij van de familie Houkema, de ontwikkelingen in het bakkerijproces en leuke anekdotes die hij bij het suteljen mee heeft gemaakt. Met een aantal oude voorwerpen en een serie foto’s van weleer werd het verhaal van Sytze door de zaal ervaren als een leuke en interessante terugblik. Als dank voor zijn optreden kreeg Sytze uit handen van Geke een cadeaubon en de HFDP-verjaardagskalender en een dankbaar applaus van de zaal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.