okt 14 2018

Oproep voor Peinder ferhalen

De Histoaryske Feriening de Pein (HFdP) is bezig met een project waarbij men  leuke, spannende, interessante of ontroerende verhalen over Opeinde of (de) inwoners van Opeinde zou kunnen gebruiken.

Zo’n verhaal mag gaan over de geschiedenis van Opeinde, over een bijzondere
gebeurtenis of over een (markant) persoon. Of misschien is er nog een soort geheim waarvan u vindt dat nu iedereen het mag weten.
Misschien heeft u ook beelden, foto’s die bij het verhaal passen? Kortom een verhaal / verhaaltje dat u (of iemand die u kent) met ons dorp wilt delen.

We selecteren de mooiste verhalen, die ter zijner tijd op een bepaalde manier verwerkt worden voor een speciale presentatie ergens in het najaar van 2019.

Het kan zijn dat een professioneel acteur uw verhaal gaat vertellen of uitbeelden of dat uzelf wordt uitgenodigd om het te vertellen.

Heeft u zo’n verhaal en bent u bereid dit te willen delen, dan zouden we dat erg graag op één of half A4-tje van u ontvangen.

(Mocht het schrijven echter een probleem zijn, laat het ons dan ook weten, want dan komen we graag langs om uw verhaal op te tekenen. Stuur een bericht naar het secretariaat via bestuur@hfdepein.nl en we maken een afspraak.)

Uw verhaal /reactie ontvangen we graag voor of op woensdag 31 oktober 2018.  Graag uw naam en contactgegevens erbij vermelden.  Ook na 31 oktober zijn verhalen nog altijd welkom, alleen kunnen ze dan
mogelijkerwijs niet meer voor dit project worden gebruikt.

Alvast bedankt voor uw inbreng.
Het bestuur.

Geef een reactie

Your email address will not be published.