Wegwijzer #8 – Nijtap

NijtapIn de vorige Wegwijzer bespraken we het ooit zo levendige buurtschap De Kletten, waar destijds zelfs een herberg was gevestigd: “De Witte Windhond”. Toen de Hegewei als verbindingsroute minder belangrijk werd verplaatste het café noordoostwaarts, naar Nijtap. Op de T-splitsing van de toenmalige Lijkweg (nu de Kommisjewei) met de Rydwei naar Rottevalle kwam de nieuwe tapperij of de ‘nije taap’, waaruit de straatnaam Nijtap voortsproot.

Wanneer de nije taap precies werd geopend is onduidelijk. Wanneer we uitgaan van het bouwjaar van het pand volgens het Kadaster moet het in 1861 zijn geweest. In het boek ‘Tussen Leijen en Legauke’ van Harm en Foppe Kielstra lezen we dat het bedrijf in 1887 word verkocht en in 1913 wordt verbouwd. Het was de tijd dat de stoomtram tussen Drachten en Leeuwarden nog over de Lijkweg reed, uiteraard met een halte bij het café. Reizigers konden vanaf die halte naar Rottevalle, Houtigehage en het Witveen bij Oostermeer. Het café was de plaats waar vele verenigingen vergaderden en hun uitvoeringen hielden, vaak in toerbeurt met het café bij het Opeinder Kanaal. Ook de afgelopen decennia werd het pand nog volop uitgebaat als horecagelegenheid. De afgelopen jaren werd er met enige regelmaat van keuken (en eigenaar) gewisseld: van Thais tot oud-Hollands en momenteel vooral kip.

Update 1: Jelle Reitsma plaatste een reactie op dit bericht met aanvullende informatie, waarbij hij het nut aantoont van het online krantenarchief krantvantoen.nl (LC, DvhN en weekbladen). In het kort: het café stond er al vóór 1800 aangezien het in 1801 te koop heeft gestaan. Rond 1863 is afgebrand, het huidige pand is van kort daarna.

Update 2: In tweede instantie heeft Jelle een krantenbericht van de verkoop van het café boven water gehaald uit 1787. Voortschrijdend inzicht! Wordt vervolgd?

7 reacties

Naar het reactie formulier

  • Jelle Reitsma on 5 oktober 2015 at 20:49

  LC van 13 jan 1801: te koop een HUIZINGE en HERBERG DE NIETAP genaamd ect, Verkoop ten huize van Jan Hendriks Trouwt, castelein ter Smallinger Opeinde..

  LC 13 dec 1806: ten huize van Rendert Tjeerdt Kooistra, Castelein in de Nietap te Smallinger Opeinde te verkopen 1/ De Herberg, De Nietap genaamd, by den verkoper R.T. Kooistra in gebruik ect.

  LC 8 mei 1863: De GROND, waarop heeft gestaan de onlangs afgebrande Huizinge en Herberg Nijtap heeft gestaan, met tuin en erf aan de Kunstweg te Opeinde, groot 17 roede , 30 el. Zeer gunstig gelegen tot stichting van een NIEUW LOGEMENT.
  De van de brand overgebleven afbraak is voor den kooper, door wien het Huis tegenover ’t afgebrand perceel, tot mei 1864 als Herberg kan worden gebruikt.

 1. Dank Jelle voor deze info!
  Heb je overigens enig idee wanneer de herberg van De Kletten naar de Lijkweg verplaatste?

  • Jelle Reitsma on 6 oktober 2015 at 13:52

  Nog een oudere vermelding van Herberg Nijtap:
  LC 24 feb 1787: de Secretaris F.S. Reiding, prefenteert publicq by strykgeld te verkoopen: Zekere heerlyke HUIZINGE, SCHUUR en HOVINGE cum annexit, zynde de herberg de Nietap genaamd, onder Smallinger Opeinde, ect.
  Ga proberen iets meer te weten te komen over Herberg van de Kletten..

  • Jelle Reitsma on 7 oktober 2015 at 15:10

  In de volkstelling Smallingerland van 1796 wordt genoemd te Opeinde 28; Jan Hendriks, Herbergier.
  Jan Hendriks Trouwt is afkomstig van Woudrichem en getrouwd met Tjitske Kornelis.
  Later trouwt hij nogmaals met Janke Siebes Planting. Na Nijtap is hij Kastelein te Oostrum bij Dokkum en gardenier/tuinman te Tietjerk.. (Trouwt/Trouw is zijn familienaam).

  Lijstje kasteleins de Nietap/Nijtap:
  1796 – 1801; Jan Hendriks Trouwt
  1801 – 1806: Rindert/Rendert Tjeerds Kooistra, is later verver/glazenmaker te Rottevalle. de tak Liebbe Tjeerds, zijn zoon, wordt later van der Kooi genoemd.
  1819 – ????; Atze Andries van Dijk
  1843 – ????: Hylke van Dijk
  1856 – ????: Melle Koopmans (schoonzoon van Hylke van Dijk).
  1858 Fam van Dijk zet Nijtap te huur.
  1862 – ????: de Boer
  1863; Erven H.A. van Dijk zetten Nijtap in de verkoop
  1870 – ????: Kornelis Franzes Broersma
  1877 – ????: Zijlstra
  1880 – ????: S.R. Steenhuizen
  1881 – 1883: Johannes de Graaf
  1885 – 1887: Klaas Atzes Keuning, heeft zelfde voorouders als Durk, Steffen, Jeltje en Jantje Keuning, bij velen nog wel bekend.
  1890 – 1911; Siebe Poppinga
  1925 – 1942; Wiebe van der Vlugt
  1942 – : Hendrik van der Vlugt
  Dit lijstje predendeert niet compleet te zijn en de genoemde periodes zijn bij benadering.

 2. Hierbij nog een aanvulling op de eigendomsgeschiedenis van herberg Nijtap.

  Op 20-09-1810 geven Hylke Bouwes (Van der Meulen) en Antje Andries (Van Dijk) een volmacht om hun “huizinge en herberg de Nijtap genaamd staande en gelegen onder voornoemden dorpe Opeinde gequoteerd met nr. 34 aldaar” publiek te verkopen. Volgens de volmacht hadden ze de herberg in januari 1807 gekocht van Rindert Tjeerds Kooistra. Ze zullen deze wel op 12 mei 1807 in gebruik hebben genomen. Zij gebruikten het pand niet alleen als herberg, maar ook als bakkerij.

  De verkoop vond plaats op 19 december 1810. De koper was Atze Andries (Van Dijk). Hij was een broer van Antje Andries en op dat moment veerschipper van Rottevalle op Leeuwarden. Hij mag de herberg in gebruik nemen op 12 mei 1811.

  Over enige tijd zal ik meer informatie op mijn website plaatsen (www.sakewagenaar.nl).

 3. Meer informatie over de verkoop van herberg Nijtap in 1810 is te vinden op:
  https://stamboompagina.wordpress.com/2016/08/20/levensloop-hylke-bouwes-van-der-meulen-1780-1814/

  Mijn website is intussen verhuisd naar:
  https://stamboompagina.wordpress.com

  • Jouke on 15 december 2017 at 23:42

  Is ook bekend of Wybe Roelofs, de zoon van Roel Wybes en Jilsen Hinnes, herbergier van “De Witte Windhond” was (hij is overleden voor 1724)?
  Zijn moeder woonde in 1700 op de Kletten….

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.