Dorpsatlas #5 – Wegwijs met HISGIS

‘HISGIS’ staat voor ‘Historisch Geografisch Informatiesysteem’ en is een website van de Fryske Akademy waarop verschillende historische kaartlagen kunnen worden bekeken en vergeleken (hisgis.nl). De basiskaart die de HISGIS toont is de oudste kadastrale kaart, stammend uit 1832. Het zijn kaarten uit de tijd van Napoleon die de bezitsregistratie weergeven en werden gebruikt om de grondbelastingen te bepalen. In de HISGIS zijn deze kaarten voor bijna alle Nederlandse provincies gedigitaliseerd en is onder andere de percelering en het grondgebruik weergegeven. De kaart uit 1832 geeft een goed beeld van hoe Nederland er vóór de grootschalige ingrepen in het landschap uitzag en is voor iedere internetter te raadplegen. Hieronder een uitsnede van de kadasterkaart van Opeinde, toen nog een klein lintdorp zonder nieuwbouw, kanaal en Wâldwei. De Kommisjewei en de Hegewei als verkeersaders vallen op, net als de kleine percelen en de nog niet ingepolderde Binnenleijen. Op hisgis.nl is per perceel achtergrondinformatie te raadplagen over de toenmalige eigenaar, diens beroep en het type grondgebruik. In dorpsatlas #6 het vervolg: de waarde van de grond.

Dorpsatlas #5

Opeinde in 1832 (klikken is vergroten). Donkergroen is bos, lichtgroen is weiland, roze is heide, wit is bouwland en geel is hooiland. De huizen zijn donkerrood en tuintjes felgroen gekleurd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.