Dorpsfilm uit 1966 nog altijd te bestellen

Een screenshot uit de te verschijnen dorpsfilm: Opeinde in het jaar 1966.

Een screenshot uit de te verschijnen dorpsfilm: Opeinde in het jaar 1966.

Interesse in de dorpsfilm uit 1966, welke de HFDP momenteel gereedmaakt en in het najaar zal worden verstrekt? Bestel hem nu via de mail voor een bedrag van €8,50.

Continue reading

Harm Kielstra, 1927 – 2014

Ons bereikte het bericht dat Harm Kielstra op vrijdag 15 augustus jongstleden is overleden op 86-jarige leeftijd. Harm – geboren en getogen Peinder – werd geboren op de Legauke als boerenzoon en was in zijn actieve leven zelf boer.

Dhr. Kielstra leverde een grote bijdrage aan de geschiedschrijving over het dorp Opeinde door een aantal gerespecteerde boeken te schrijven en een rijke verzameling aan documenten en voorwerpen op te bouwen. In wezen deed hij hiermee al decennialang dat wat de Histoaryske Feriening zich pas ruim één jaar ten doel stelt: waken over het historisch erfgoed van het dorp en het overdragen en opdoen van kennis hierover.

Het bestuur wenst de familie sterkte met het verwerken van dit verlies.

Harm Kielstra 1927-2014

13 september: Open Monumentendag

In heel Nederland is het in het weekend van 13 en 14 september Open Monumentendag. Het thema is dit jaar ‘op reis’, en ook in Opeinde en in de andere Smallingerlandse dorpen worden daaromtrent activiteiten georganiseerd, te weten op zaterdag 13 september.

Momenteel is de HFDP bezig om op deze dag een aantal monumenten open te stellen, in samenwerking met de dorpen Nijega en De Tike. Noteer 13 september alvast in uw agenda; preciezere info omtrent de activiteiten in de gemeente volgt binnenkort!

Bekijk hier alvast een overzicht van de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in ons dorpsgebied.

‘Dat wy yn frede foar rjocht en frijdom weitsje!’

Emily Nicolai en Astrid van der Veen (De Bernebrêge) drage in troch harren sels makke gedicht foar. De musikale bydragen waarden ynbrocht troch 'Jeduthun'.

Emily Nicolai en Astrid van der Veen (De Bernebrêge) drage in troch harren sels makke gedicht foar. De musikale bydragen waarden ynbrocht troch ‘Jeduthun’.

Betinking 4 maaie 2014

Op dy sneintejûn 4 maaie betocht De Pein op passende wize de doarpsgenoaten dy’t yn de Twadde Wrâldkriich it libben lieten en de yn ús doarpsgebiet omkommen befrijers. De betinkingstaspraak fan Gryt Mulder-Jansma, foarsitter fan de ‘Betinkingskommisje De Pein 1940-45’, hie as reade tried it landlike tema:

VRIJHEID GEEFT JE DOOR IN WEDERKERIGHEID.

IT MOAT FAN TWA KANTEN KOMME.

In pear fragminten út dy rede:

Continue reading