13 september: Open Monumentendag

In heel Nederland is het in het weekend van 13 en 14 september Open Monumentendag. Het thema is dit jaar ‘op reis’, en ook in Opeinde en in de andere Smallingerlandse dorpen worden daaromtrent activiteiten georganiseerd, te weten op zaterdag 13 september.

Momenteel is de HFDP bezig om op deze dag een aantal monumenten open te stellen, in samenwerking met de dorpen Nijega en De Tike. Noteer 13 september alvast in uw agenda; preciezere info omtrent de activiteiten in de gemeente volgt binnenkort!

Bekijk hier alvast een overzicht van de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in ons dorpsgebied.

‘Dat wy yn frede foar rjocht en frijdom weitsje!’

Emily Nicolai en Astrid van der Veen (De Bernebrêge) drage in troch harren sels makke gedicht foar. De musikale bydragen waarden ynbrocht troch 'Jeduthun'.

Emily Nicolai en Astrid van der Veen (De Bernebrêge) drage in troch harren sels makke gedicht foar. De musikale bydragen waarden ynbrocht troch ‘Jeduthun’.

Betinking 4 maaie 2014

Op dy sneintejûn 4 maaie betocht De Pein op passende wize de doarpsgenoaten dy’t yn de Twadde Wrâldkriich it libben lieten en de yn ús doarpsgebiet omkommen befrijers. De betinkingstaspraak fan Gryt Mulder-Jansma, foarsitter fan de ‘Betinkingskommisje De Pein 1940-45’, hie as reade tried it landlike tema:

VRIJHEID GEEFT JE DOOR IN WEDERKERIGHEID.

IT MOAT FAN TWA KANTEN KOMME.

In pear fragminten út dy rede:

Continue reading

Dorpsfilm uit 1966 op DVD

Een screenshot uit de te verschijnen dorpsfilm: Opeinde in het jaar 1966.

Een screenshot uit de te verschijnen dorpsfilm: Opeinde in het jaar 1966.

De Histoaryske Feriening werkt momenteel aan het gereed maken van een DVD met daarop een dorpsfilm uit 1966. In de jaren ‘60 en ‘70 maakte Johan Adolfs bijna 150 van zulke dorpsfilms in Friesland. Opeinde was aan de beurt in 1966. In deze dorpsfilm laat Adolfs’ camera een groot deel van het ‘Oude Opeinde’ zien. Een bijzondere kijk op Opeinde en haar bewoners, bijna 50 jaar geleden.

Tijdens twee bijeenkomsten van de HFDP in januari werd de film aan bijna 250 belangstellenden getoond en kon men de film op DVD’s bestellen via een inschrijflijst, kosten €8,50 per stuk. Dat kan nog steeds door een email te sturen naar bestuur@hfdepein.nl met daarin in elk geval uw naam, adres en het aantal af te nemen DVD’s.

Update: de HFDP hoopt de DVD’s in het najaar te kunnen verspreiden, bij voorbaat dank voor uw geduld. De betaling geschiedt op het moment van bezorging.

De HFDP is jarig!

Afgelopen zaterdag was het precies 365 dagen geleden dat de Histoaryske Feriening De Pein werd opgericht. Op vrijdag 19 april 2013, een frisse lentedag met overdag zon en aan het einde van de middag enkele buien, ondertekende het oprichtingsbestuur de oprichtingsakte bij notariskantoor Aangenaam in Drachten. Eén jaar later heeft de vereniging al ruim honderd leden, een aantal activiteiten georganiseerd en veel, heel veel inspiratie en energie om het komende jaar op de gelegde basis voort te bouwen. Zo zijn er meerdere activiteiten in voorbereiding, werkt het bestuur aan een beleidsplan en wordt er achter de schermen al het nodige onderzocht door verscheidene werkgroepen. Op naar een historisch verantwoord tweede levensjaar!