HFDP bestaat dit jaar vijf jaar!

Dat heuglijke feit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Hierbij nodigen wij de HFDP-leden en eventuele partner uit, om de viering van ons Lustrum bij te wonen op zaterdagmiddag  6 oktober 2018 in dorpshuis De Wringe.
De lustrummiddag bestaat uit 2 onderdelen.

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen we mogen verwachten,
is aanmelden noodzakelijk, zowel voor de lustrumbijeenkomst en/of het optreden van Teake van der Meer.
Aanmelden kan via: E-mail: bestuur@hfdepein.nl  of tel. nr.(0512) 371696.
– voor 1e onderdeel: vóór 1 oktober 2018
– voor 2e onderdeel: vanaf woensdag 19 september 2018

1e onderdeel:
Een gezellig samenzijn (onder genot van een hapje en drankje) waarin op verschillende wijzen de periode vanaf de oprichting tot heden weer even wordt “herbeleefd”. Ook een expositie zal hier onderdeel van uit gaan maken.
Inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee en koek.
Aanvang: 14.30 uur (tot ca 16.00 uur).
=====

2e onderdeel:
Het (Frysk-talig) afscheidsoptreden van de bekende cabaretier
TEAKE van der MEER.
Voor dit optreden is/wordt ook een h.a.h. flyer in Opeinde bezorgd;
alle belangstellenden – ook niet leden – zijn dus welkom *) !
Aanvang: 16.30 uur.
Kosten : gratis (op vertoon van gereserveerde toegangskaart*)

*) Let op: I.v.m.  een maximum aan beschikbare zitplaatsen geldt VOL =VOL, waarbij de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.
Per adres worden in eerste instantie maximaal 2 kaarten toegekend, maar u kunt meerdere kaarten aanvragen.

Dankzij onze sponsoren  Vereniging Dorpsbelang Opeinde en het Reindersmafonds is de toegang gratis.

Tip: Famillement 2018, 3 juni in Leeuwarden

Gelezen op tresoar.nl:

Het Famillement strijkt zondag 3 juni neer in Leeuwarden. Het belooft hét grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland te worden. Op het programma staan lezingen, workshops, rondleidingen en een informatiemarkt. Sprekers zijn onder anderen Harmen Snel, Els Kloek, Pieter Winsemius en Maarten Larmuseau.

De organisatie is in handen van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Het evenement duurt van 10.00 tot 18.00. Het gratis evenement heeft zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden.

Lees hier meer: website Tresoar / website Famillement

Verslag van een zonnige Landschapsexcursie

En 12 mei was het zover. Een groep van 18 enthousiaste deelnemers ‘kuierde’ onder ideale weersomstandigheden mee met al weer de derde Opeinder landschapsexcursie. Onder leiding van maar liefst vier gidsen met elk hun eigen invalshoek op het landschap – Jan Hylkema (vroegere bewoning, gebeurtenissen uit WO II), Jelle van Bruggen (archeologie), Laurens Reitsma (geologie) en René Hogendijk (landschapshistorie) – werd ‘De Legauke’ verkend. Op deze zonnige ochtend werd verteld over de bewoning en totstandkoming van ‘De Legauksterboskjes’, het belang van afwatering via de verschillende kanalen, de rol van Elzensingels, de aardlagen en hoogte van het landschap. Een hoogtepunt was ook het bezoek aan boerderij ‘De Oerwinning’ en de historische gebeurtenis alhier in de Tweede Wereldoorlog. Naast boeiende verhalen en anekdotes, werden we hier getrakteerd op een kop ‘kofje’ en koek.

Helaas bleek de geplande route door het gebied van Staatsbosbeheer onbegaanbaar door hoog gras en Fluitenkruid en moesten we een gedeelte vervolgen over het asfalt. De organisatie kijkt desalniettemin terug op een zeer geslaagde activiteit.

Bekijk de twee albums op onze Fotopagina voor een foto-impressie. Met dank aan Harrie de Boer en Rene Hogendijk!

12 mei: Landschapsexcursie door de Legauke

foto: Rene Hogendijk

De Legauke, een gebied dat bekend staat om zijn afwisseling van bos en weilanden, herten en elzensingels.  Maar er gaat meer schuil achter dit gebied, een interessante historie! Soms nog zichtbaar en soms verborgen.

Tijdens de landschapsexcursie die Histoaryske Feriening De Pein (HFDP) op zaterdag 12 mei organiseert zal veel van deze historie centraal staan.

Onze gidsen zullen u deze zaterdag morgen rondleiden en meer vertellen over de geologie, archeologie, natuur en landschapshistorie van dit mooie gebied. Zij vertellen u onder andere over de vorming van het reliëf en de bodem in de ijstijden, het in de middeleeuwen ontstane coulisselandschap, de aanleg van het Opeinder Kanaal, de winning van zand in het gebied.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk donderdag 10 mei opgeven voor deze excursie door te bellen (0512-371696) of mailen naar bestuur@hfdepein.nl. Het aantal plaatsen is beperkt!

De kosten bedragen €5,00, echter de leden van de HFDP betalen €3,00. Koffie / thee onderweg is inbegrepen. We verzamelen op 12 mei om 9.00 uur op de hoek van de wegen de Hoarnen / it Heech / Legauke. Afhankelijk van weersomstandigheden kan het verstandig zijn laarzen of wandelschoenen mee te brengen.