Een memorabel Lustrum !

Een prachtige expositie, Teake van der Meer, veel aanwezigen en nog veel meer. De sfeer was goed deze zaterdag 6 oktober.

Er was ontvangst met koffie/thee en oranjekoek. Voorzitter Geke van Boekel-Bergsma  kon vervolgens ruim 50 leden en genodigden verwelkomen. Aan de hand van een powerpoint presentatie (klik hier voor de link) werden de hoogtepunten in het korte bestaan van HFDP nog even voor het voetlicht gebracht. Een en ander werd afgewisseld met een muzikaal intermezzo van Laurens Reitsma op de gitaar en verhalen verteller Mindert Wijnstra. In de pauzes was er gelegenheid om de expositie te bewonderen en met elkaar van gedachten te wisselen. De expositie was opgezet door een aantal actieve leden. Hierbij waren allerlei Peinder “oudheden” te zien; op schrift, op foto als ook op video. Onder volgende link vindt u een vertoonde presentatie van de afgelopen landschapsexcursies.

Na het “formele” gedeelte , was het de beurt aan Teake van der Meer. Verleden en heden werden door hem maar weer eens op smakelijke wijze met elkaar vergeleken. Zoals Teake het zelf vaak zegt: “het is uit het leven gegrepen”. En dit lijkt ook in de Pein de juiste snaar te raken. Menig persoon pinkte een traan weg van het lachen. Dit laatste onderdeel was ook toegankelijk voor niet leden uit de Pein.

Dankzij de sponsoring door Vereniging Dorpsbelang Opeinde en Stichting Reindersmafonds, kon HFdePein de entree gratis aanbieden. Hier hebben ca 100 liefhebbers gebruik van gemaakt.

Ook een hartelijk woord van dank aan de medewerkers/vrijwiligers van Dorpshuis De Wringe. Al met al een zeer geslaagde middag. Iets wat we niet gauw zullen vergeten!

Bekijk een foto-impressie op onze Fotopagina.

HFDP bestaat dit jaar vijf jaar!

Dat heuglijke feit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Hierbij nodigen wij de HFDP-leden en eventuele partner uit, om de viering van ons Lustrum bij te wonen op zaterdagmiddag  6 oktober 2018 in dorpshuis De Wringe.
De lustrummiddag bestaat uit 2 onderdelen.

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen we mogen verwachten,
is aanmelden noodzakelijk, zowel voor de lustrumbijeenkomst en/of het optreden van Teake van der Meer.
Aanmelden kan via: E-mail: bestuur@hfdepein.nl  of tel. nr.(0512) 371696.
– voor 1e onderdeel: vóór 1 oktober 2018
– voor 2e onderdeel: vanaf woensdag 19 september 2018

1e onderdeel:
Een gezellig samenzijn (onder genot van een hapje en drankje) waarin op verschillende wijzen de periode vanaf de oprichting tot heden weer even wordt “herbeleefd”. Ook een expositie zal hier onderdeel van uit gaan maken.
Inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee en koek.
Aanvang: 14.30 uur (tot ca 16.00 uur).
=====

2e onderdeel:
Het (Frysk-talig) afscheidsoptreden van de bekende cabaretier
TEAKE van der MEER.
Voor dit optreden is/wordt ook een h.a.h. flyer in Opeinde bezorgd;
alle belangstellenden – ook niet leden – zijn dus welkom *) !
Aanvang: 16.30 uur.
Kosten : gratis (op vertoon van gereserveerde toegangskaart*)

*) Let op: I.v.m.  een maximum aan beschikbare zitplaatsen geldt VOL =VOL, waarbij de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.
Per adres worden in eerste instantie maximaal 2 kaarten toegekend, maar u kunt meerdere kaarten aanvragen.

Dankzij onze sponsoren  Vereniging Dorpsbelang Opeinde en het Reindersmafonds is de toegang gratis.

Tip: Famillement 2018, 3 juni in Leeuwarden

Gelezen op tresoar.nl:

Het Famillement strijkt zondag 3 juni neer in Leeuwarden. Het belooft hét grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland te worden. Op het programma staan lezingen, workshops, rondleidingen en een informatiemarkt. Sprekers zijn onder anderen Harmen Snel, Els Kloek, Pieter Winsemius en Maarten Larmuseau.

De organisatie is in handen van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Het evenement duurt van 10.00 tot 18.00. Het gratis evenement heeft zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden.

Lees hier meer: website Tresoar / website Famillement

Verslag van een zonnige Landschapsexcursie

En 12 mei was het zover. Een groep van 18 enthousiaste deelnemers ‘kuierde’ onder ideale weersomstandigheden mee met al weer de derde Opeinder landschapsexcursie. Onder leiding van maar liefst vier gidsen met elk hun eigen invalshoek op het landschap – Jan Hylkema (vroegere bewoning, gebeurtenissen uit WO II), Jelle van Bruggen (archeologie), Laurens Reitsma (geologie) en René Hogendijk (landschapshistorie) – werd ‘De Legauke’ verkend. Op deze zonnige ochtend werd verteld over de bewoning en totstandkoming van ‘De Legauksterboskjes’, het belang van afwatering via de verschillende kanalen, de rol van Elzensingels, de aardlagen en hoogte van het landschap. Een hoogtepunt was ook het bezoek aan boerderij ‘De Oerwinning’ en de historische gebeurtenis alhier in de Tweede Wereldoorlog. Naast boeiende verhalen en anekdotes, werden we hier getrakteerd op een kop ‘kofje’ en koek.

Helaas bleek de geplande route door het gebied van Staatsbosbeheer onbegaanbaar door hoog gras en Fluitenkruid en moesten we een gedeelte vervolgen over het asfalt. De organisatie kijkt desalniettemin terug op een zeer geslaagde activiteit.

Bekijk de twee albums op onze Fotopagina voor een foto-impressie. Met dank aan Harrie de Boer en Rene Hogendijk!