Nieuwsbrief nr. 11 online, met aankondiging lustrumviering!

Nieuwsbrief nr. 11 is online, waarin het HFDP-bestuur u wil informeren omtrent onder meer de volgende onderwerpen:

  • Lezing SMAMF vrijdagavond 9 maart
  • Ledenvergaderingen vrijdagavond 13 april en maandagavond 12 november
  • Viering Lustrum (5 jarig bestaan) HFDP zaterdagmiddag 6 oktober 2018
  • Andere noemenswaardige onderwerpen.

Klik hier om de PDF te openen en te downloaden: Nieuwsbrief HFDP nr. 11 – februari 2018.

Ledenvergadering najaar 2017 – maandag 6 november

Aanstaande maandag 6 november 2017 staat de najaarsledenvergadering van de Histoaryske Feriening De Pein op de agenda in dorpshuis De Wringe. Leden hebben voor deze vergadering een uitnodiging ontvangen.

Naast enkele meer formele vergaderpunten, staan die avond o.a. de volgende inhoudelijke onderwerpen op de agenda:

  • Huisvesting HFDP, nu het gebruik van ons ‘Einenêst’ aan de Kommisjewei per 1 november stopt;
  • Het idee van het Dorpsbelang om een Dorpsarchief in te richten in het dorpshuis.
  • De prille ideeën voor het realiseren van een permanente archeologische expositie met de vondsten van Johannes Siebinga

Na de pauze zal de directeur van het Fries Landbouwmuseum, dhr. Henk Dijkstra, een presentatie geven over het (nieuwe) Fries Landbouwmuseum. Voorjaar 2018 zal het Fries Landbouwmuseum zijn deuren openen in een monumentale boerderij nabij Werpsterhoek onder Goutum. Een van de ideeën bij de nieuwe inrichting is om te laten zien hoe de agrarische bedrijfsvoering in onze omgeving in de loop van decennia is veranderd en wat daarvan de invloed is geweest op De Pein. Het museum wil HFDP graag inschakelen bij de inrichting van dat deel van de tentoonstelling. De heer Dijkstra zal dat in onze ledenvergadering verder toelichten. Het bestuur heeft al een aantal leden bereid gevonden om eventueel mee te werken. Mogelijk dat er n.a.v. de presentatie op deze avond nog meer leden met een bepaalde (agrarische) deskundigheid kunnen worden ‘ontdekt’ en die bereid zijn om hun kennis te delen met de heer Dijkstra.

Graag tot 6 november!

Cultuurhistorisch jaar 2017 – najaarskalender

Het cultuurhistorische jaar 2017 staat in onze gemeente in het teken van het thema ‘Roerige Tijden’. De uitleg hierbij is de volgende:

Het cultuurhistorisch jaar 2017 is alweer het zesde op rij dat Smelne’s Erfskip en gemeente organiseren. Bij het zoeken naar een thema is geprobeerd aansluiting te vinden bij Dada en De Stijl waarvoor in 2017 veel aandacht is. Het tegendraadse dat terugkomt in beide stromingen was aanleiding om te onderzoeken hoe tegendraads Smallingerland in het verleden was. De aanwezige onrust, de opstand het verzet en de veranderingen waren aanleiding om het jaar de titel ‘Roerige tiden yn Smellingerlân’ te geven.

Bron: www.smallingerland.nl

De cultuurhistorische stichting in Smallingerland – Smelne’s Erfskip – heeft een overzicht gemaakt van de activiteiten in het restant van het cultuurhistorische jaar, die in de verschillende dorpen worden georganiseerd. Van lezingen en concerten tot een busexcursie en een discussieavond.

Via deze link kunt u het activiteitenoverzicht raadplegen.

Lezing ‘skûtsjes, schippers en de vrachtvaart onder zeil’

Op maandag 2 oktober komt ‘zeilkundige’ dhr. Age Veldboom (Earnewâld) een lezing verzorgen. Het onderwerp is ‘skûtsjes, schippers en de vrachtvaart onder zeil’. Ook de vervoerde producten en de logistiek in Friesland in de eerste helft van de vorige eeuw komt dan aan de orde. Er zijn dan ook oude materialen uit het skûtsjemuseum te bezichtigen. Al met al lijkt dit (weer) een boeiende avond te worden, graag tot 2 oktober!

 

Aanvang 20.00 uur / Dorpshuis De Wringe / Leden HFDP: toegang gratis / Niet leden: €2,50 (incl. koffie/thee).