Uw stem voor het kade-monument?

Aan HFDP-leden en belangstellenden die onze vereniging een warm hart toedragen:

Leden van de Rabobank Drachten Friesland Oost,  hebben bericht gehad,
dat ze van 13 t/m 27 juni  maximaal 5 stemmen mogen uitbrengen op clubs
van uw keuze voor een financiële bijdrage.
Histoaryske Feriening De Pein is een van deze clubs en zal uw bijdrage
gebruiken voor het realiseren van het kade-monument.

Laat uw stem niet verloren gaan!

Bij voorbaat dank,

Het bestuur van HF de Pein

Woensdag 10 mei: ‘Stoomcursus Historie’

Achtergrondfoto: in de les bij master Sinnema, Openbare Lagere School, halverwege de 20e eeuw

In samenwerking met Dorpsbelang Opeinde en Historische Kring De Tike organiseert Histoaryske Feriening De Pein de  “Stoomcursus Historie”.

Op woensdagavond 10 mei  komen de heren Johan Steendam en Ids de Jong van Tresoar, om 20.00 uur naar dorpshuis De Wringe. Zij presenteren een luchtig programma met vijf onderdelen:

  • Een kort verhaal over de geschiedenis van Friesland.
  • Een korte verhaal over de geschiedenis van Opeinde en omstreken.
  • Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief.
  • Een verwijzing naar de collecties van Tresoar.
  • Een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis over dorp en streek kunnen toetsen.

Na afloop krijgt iedereen het Certificaat Klaar voor KH2018.
Een ieder is welkom en de toegang is vrij!

Leerlingen Bernebrêge maken film over WOII in Opeinde (2015)

Nanne Siemensma en Mieke Biesma interviewen Jan Bijlsma tijdens de filmopnames.

Morgen, donderdag 4 mei, vindt de Nationale Dodenherdenking plaats en worden, ook in Opeinde, onder andere de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De meeste Peinders zullen één of meer van de waargebeurde verhalen die zich in ons dorp hebben afgespeeld in de periode 1940-1945 kennen. Deze verhalen worden sinds jaar en dag ook – of eigenlijk juist – in het basisonderwijs doorverteld. In 2015 deden ze dat op de (inmiddels voormalige) IBS de Bernebrêge op een bijzondere manier, namelijk door mee te doen aan het project ‘Vroeger dichtbij’.

“Vroeger Dichtbij” is een educatief filmproject voor het primair onderwijs dat is ontwikkeld door Stichting TOF media, film en educatie uit Groningen. In dit project komen de verhalen uit het verleden tot leven. De groepen 7 & 8 van basisscholen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe speuren naar de geheimen van het dorp waar zij wonen. Zij verzamelen een aantal prachtige verhalen over de historie van hun dorp door middel van het maken van foto’s. Het eindproduct van elke school is een unieke film en een tentoonstelling over het verleden van hun wijk of dorp. De films van de scholen komen op deze website te staan.

De leerlingen van de Bernebrêge kozen dus voor de Tweede Wereldoorlog als filmthema. Met behulp onder andere een filmploeg, Sjoerdje Jansma en Jan Bijlsma werd er een film opgenomen van ruim 18 minuten. In de film staat het tragische verhaal van de Peinders Albert en Jelmer van der Hei centraal. Deze jonge broers waren betrokken bij het verzet en werden in augustus 1944 gevangen genomen door de bezetter. Jelmer wist op wonderlijke wijze te ontsnappen en aan een straf te ontkomen, maar Albert werd schuldig bevonden en naar concentratiekamp Neuengamme vervoerd, waar hij al na enkele weken overleed.

Verder worden in de film de oorlogsmonumenten aan de Reinder de Vriessingel bezocht en wordt het verhaal van de rondom Opeinde neergestorte oorlogsvliegtuigen verteld. Daarnaast komen in de film talloze sketches en animaties voor die mede door de scholieren zijn gemaakt. Bekijk de film hieronder:

 

Op deze pagina is meer te lezen over dit project en de ervaringen van de kinderen bij het maken van de film (inclusief een ware making-of).

De Peinder ’tichtset’ op het doek

In de rubriek Toen & Nu #3 portretteerden we twee jaar geleden de ’tichtset’ in het Peinder Kanaal. Figuurlijk, toen nog, aan de hand van een foto uit de jaren ’40 en een foto van die plek nu. Het contrast was groot.

Klikken is openen

Uit het februari-magazine van het Smelnes Erfskip bleek dat de ’tichtset’ ook letterlijk is geportretteerd. Namelijk door Bernardus Nieuwenhuis (1912-2001), bijgenaamd Nakke, woonachtig in Houtigehage. We wilden u het aangezicht en de begeleidende tekst (ook die rubriek is ’toen & nu’ gedoopt) niet onthouden. Klik op de afbeelding rechts om de PDF met de tekst te lezen.