Tag: De Alde Feanen

Lezing door de SMAMF op 9 maart

Vrijdag 9 maart 2018 om 20.00 uur komen namens stichting SMAMF (Stichting Missing Airman Memorial Foundation) de heren Douwe Drijver, Alexander Tuinhout en Hans Groeneweg in Dorpshuis De Wringe een lezing verzorgen. De Stichting verricht al tientallen jaren historisch onderzoek naar de luchtoorlog boven Friesland. Recent zijn zij betrokken geweest bij de berging van de Lancaster …

Continue reading

18 juli: cultuurhistorisch varen in De Alde Feanen

In het kader van het cultuurhistorische jaar en het Smellingerlânskip organiseert It Fryske Gea een cultuurhistorische vaarexcursie in Nationaal Park De Alde Feanen. Een schipper en gids begeleiden de groep door het natuurgebied, waarbij vervening, windmolens, volksverhalen en ontstaansgeschiedenis aan bod komen. Een vaartocht met excursieboot de Blaustirns langs moerasbossen, rietlanden, zomerpolders en petgaten geeft u een …

Continue reading

Jier fan ’t Smellingerlânskip – juli

Het jaar 2015 is door Smelne’s Erfskip en de gemeente Smallingerland omgedoopt tot ‘Jier fan t Smellingerlânskip‘, het jaar van het Smallingerlandschap. In samenwerking met dorpsbelangen, historische clubs, plaatselijk belangen en andere betrokkenen is er een gevarieerd programma opgesteld, waaraan ook de HFDP een bijdrage levert. Tussen april en november van dit jaar zijn er …

Continue reading