Tag: grasdrogerij

Tip: foto-expositie grasdrogerij in Rottevalle

Afgelopen weekend nog publiceerden we een rubriek over Grasdrogerij Opeinde op de website. Ondertussen verscheen er gisteren een bericht op de website van de Drachtster Courant over een foto-expositie over ‘onze’ drogerij in de ‘Doarpstsjerke’ van Rottevalle, waarbij ook de historie van het bedrijf wordt belicht. De expositie van Stiching Wâldbyld wordt geopend op dinsdag …

Continue reading

Toen & nu #4 – Het groene goud

Opeinde is nu, samen met Makkinga, één van de twee plaatsen in Friesland met een grasdrogerij. In 1950 telde de provincie er nog twintig. De grasdrogerij is in de jaren ’40 gebouwd. Inderdaad, in oorlogstijd. In die jaren was er een gebrek aan bijna alles, ook aan krachtvoer voor het melkvee. Dat was funest voor …

Continue reading