Tag: Hegewei

Wegwijzer #7 – De Kletten

Al op de oudste kaart van de grietenij Smallingerland, die in de atlas uit 1664 van Chr. Schotanus, komt het buurtschapje De Kletten voor, onder de klokslag van Opeinde. Er staan nu nog slechts vier woningen, maar dat is in het verleden anders geweest. Omdat er destijds een opslagplaats lag voor de afvoer van turf, …

Continue reading

Dorpsatlas #1 – Dijkdorp Opeynde

Het moet één van de eerste kaarten zijn waarop Opeinde staat afgebeeld. Het eerste kaartblad van deze ‘digitale dorpsatlas’ is voorlopig de oudste. Het is een uitsnede uit een kaart van heel Noord-Nederland, die meer dan 450 jaar geleden door Jacob van Deventer werd gemaakt. Opeinde viel in de 16e eeuw onder het gewest Oostergo …

Continue reading