Tag: Jacob van Deventer

Dorpsatlas #1 – Dijkdorp Opeynde

Het moet één van de eerste kaarten zijn waarop Opeinde staat afgebeeld. Het eerste kaartblad van deze ‘digitale dorpsatlas’ is voorlopig de oudste. Het is een uitsnede uit een kaart van heel Noord-Nederland, die meer dan 450 jaar geleden door Jacob van Deventer werd gemaakt. Opeinde viel in de 16e eeuw onder het gewest Oostergo …

Continue reading