Tag: Kadaster

Tip: tijdreis door 200 jaar topografie

In 1815 stelde koning Willem I het Topografisch Bureau in, dat nu onder het Kadaster valt en 200 jaar bestaat. Ter ere daarvan publiceerde het Kadaster afgelopen week de website Topotijdreis.nl. Via een tijdbalk is te zien hoe elke plaats in Nederland de afgelopen twee eeuwen is veranderd, dus óók Opeinde. De lancering van de …

Continue reading

Dorpsatlas #8 – Hoe oud is uw huis?

In deze Dorpsatlas een zwarte kaart met bijna tien miljoen in blauw- en roodtinten gekleurde vlakjes. Het betreft alle gebouwen van Nederland, ingekleurd naar bouwjaar. Een kaart die een uniek beeld geeft van de ouderdom van de Nederlandse steden en dorpen, in 2013 ontwikkeld door Bert Spaan van Waag Society, een instituut voor kunst, wetenschap …

Continue reading

Dorpsatlas #6 – Aarde met waarde

Veel meer dan nu was grondbezit in het verleden hét teken van rijkdom. In de 19e eeuw was het vooral overheersende landbouwsector die de Friese aarde waarde gaf. In Dorpsatlas #5 over de HISGIS werd al genoemd dat het Kadaster vanaf het begin van die eeuw het grondbezit systematisch begon bij te houden, met als …

Continue reading

Dorpsatlas #5 – Wegwijs met HISGIS

‘HISGIS’ staat voor ‘Historisch Geografisch Informatiesysteem’ en is een website van de Fryske Akademy waarop verschillende historische kaartlagen kunnen worden bekeken en vergeleken (hisgis.nl). De basiskaart die de HISGIS toont is de oudste kadastrale kaart, stammend uit 1832. Het zijn kaarten uit de tijd van Napoleon die de bezitsregistratie weergeven en werden gebruikt om de …

Continue reading