Tag: landschapshistorie

Dorpsatlas #5 – Wegwijs met HISGIS

‘HISGIS’ staat voor ‘Historisch Geografisch Informatiesysteem’ en is een website van de Fryske Akademy waarop verschillende historische kaartlagen kunnen worden bekeken en vergeleken (hisgis.nl). De basiskaart die de HISGIS toont is de oudste kadastrale kaart, stammend uit 1832. Het zijn kaarten uit de tijd van Napoleon die de bezitsregistratie weergeven en werden gebruikt om de …

Continue reading

Artikel – Peinder Mieden, carte blanche?

‘Nieuwe ontwikkelingen in een gebied met historie’ Door René Hogendijk Voor de meeste lezers zal het inmiddels wel bekend zijn. Het staat met regelmaat in de kranten, websites en advertenties: De Peinder Mieden. Het is voor een dorp als Opeinde een groot project en op woongebied voor het eerst weer dat er op grote schaal …

Continue reading

Wegwijzer #3 – Legauke

De Peinder straatnaam ‘Legauke’ is er een met een landschappelijke inbedding: zij is afgeleid van de streek ten zuidwesten van het dorp Opeinde: de Legauke. Dat verklaart ook meteen waarom de straat uit twee delen bestaat. Legauke nummer 1-10 staan langs het Opeinder kanaal, meteen bij de brug van de Hegewei. Legauke nummer 11 – …

Continue reading

Tip: landschapslezing in Bakkeveen

Natuerferiening Bakkefean organiseert op woensdagavond 25 februari een lezing over de historische relatie tussen landschap en natuur in Bakkeveen en Noord-Nederland. Spreker is prof. Theo Spek (Rijksuniversiteit Groningen), hoogleraar Landschapsgeschiedenis. Belangstellenden zijn welkom en de toegang is gratis – zie hier voor meer informatie.