Tag: Noardlike Fryske Wâlden

Terug in de tijd in de Peinder Mieden

Vorige week maakte een ploegje van bijna twintig belangstellenden een rondgang door de landerijen ten zuiden van de ijsbaan. Tijdens deze wandelexcursie, georganiseerd door de Histoaryske Ferieing De Pein, verhaalden de drie gidsen die meeliepen over de geschiedenis van de Peinder Mieden. Laurens Reitsma focuste zich op de opbouw van de ondergrond en de vorming …

Continue reading

Artikel – ‘Het Peinder elzensingellandschap’

HFDP-lid en Peinder René Hogendijk publiceerde in september een artikel over het elzensingellandschap van Smallingerland. Speciaal voor de website van de Histoaryske Feriening schreef hij een verkorte versie, toegespitst op Opeinde en omgeving. Opeinde ligt in de zogenaamde Noardlike Fryske Wâlden en is met haar omgeving daarvan een zeer typerend voorbeeld. Wanneer men oude kaarten …

Continue reading