Tag: Toen & nu

Toen & nu #6 – Hervormde kerk

De oudste van de twee bestaande Opeinder kerken is de Hervormde kerk aan de Kommisjewei. ‘Hoe lieflijk zijn uwe woningen, o Heer’ zijn de woorden die ds. Meijer sprak tijdens de allereerste dienst in het kerkgebouw in 1909. Vóór dat jaar huisde de Hervormde Gemeente in het Romaanse kerkje dat op de begraafplaats bij Nijtap …

Continue reading

Toen & nu #5 – Een dure overwinning

Wie aan de Tweede Wereldoorlog en Opeinde denkt, kan niet om de boerderij ‘de Oerwinning’ heen. In die oorlog was het een verzetsboerderij die een schuilplaats bood voor talloze onderduikers; het was Reinder de Vries die er destijds boerde. We schrijven 21 november 1944 wanneer een vijftal Duitse bezetters de boerderij binnenvallen. De schermutselingen die …

Continue reading

Toen & nu #4 – Het groene goud

Opeinde is nu, samen met Makkinga, één van de twee plaatsen in Friesland met een grasdrogerij. In 1950 telde de provincie er nog twintig. De grasdrogerij is in de jaren ’40 gebouwd. Inderdaad, in oorlogstijd. In die jaren was er een gebrek aan bijna alles, ook aan krachtvoer voor het melkvee. Dat was funest voor …

Continue reading

Toen & nu #3 – Beroepsvisser in de Wâlden

De historische foto in onderstaand tweeluik toont de ’tichtset’ in het Peinder Kanaal, begin jaren ’40 van de vorige eeuw. Een tichtset – van ‘dichtzetten’ – was een lijn met visnetten die van de ene naar de andere oever van het kanaal was gespannen. Passerende vissen werden zo effectief in de fuik gedwongen. De man …

Continue reading