Tag: Tweede Wereldoorlog

Wegwijzer #9 – Dokter Siebingasingel

In Opeinder Courant #9 en Dorpsatlas #9 ging het over Johannes Siebinga als archeoloog en over de vondsten die hij deed. In het slotstuk van dit Siebinga-drieluik gaat het over dokter, verzetsheld en Peinder Siebinga, geboren op 9 mei 1898 in buurtschap De Haar onder Marum. In zijn jeugd speelde hij achter de ouderlijke boerderij …

Continue reading

Opeinder Courant #5 – De twee bommenwerpers

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei jongstleden werden naast de Peinder slachtoffers ook de in Opeinde omgekomen geallieerde strijders herdacht. Het gaat daarbij om de omgekomen inzittenden van twee bommenwerpers die door Duitse jagers zijn neergehaald in de omgeving van Opeinde zijn neergestort. De eerste bommenwerper, een Lancaster van de Royal Air Force, is in …

Continue reading

Opeinde herdenkt slachtoffers WWII

De Pein hat grut yn getal en op weardige wize omtinken jûn oan ús slachtoffers fan de Twadde Wrâldkriich. Earst hawwe de âldste groepen fan It Maitiidslibben en de Bernebrêge, lykas wênst ienris yn de fiif jier, blommen lein by de grêven fan de trije Ingelske militairen op it begraafplak Nijtap. Om healwei achten hienen …

Continue reading

Toen & nu #5 – Een dure overwinning

Wie aan de Tweede Wereldoorlog en Opeinde denkt, kan niet om de boerderij ‘de Oerwinning’ heen. In die oorlog was het een verzetsboerderij die een schuilplaats bood voor talloze onderduikers; het was Reinder de Vries die er destijds boerde. We schrijven 21 november 1944 wanneer een vijftal Duitse bezetters de boerderij binnenvallen. De schermutselingen die …

Continue reading